Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2022

Mở đầu cuốn tạp chí là Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý cán bộ, bổ nhiệm cán bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về quản lý cán bộ, bổ nhiệm cán bộ: Biết rõ ràng cán bộ mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mức.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm số này mở đầu là bài viết “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” của tác giả Trần Thị Lê Việt. Trong bài viết, tác giả đã nêu thực trạng tình hình xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên hiện nay, từ đó đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Những điểm mới tromg Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy” của hai tác giả Thủy Trương - Nguyễn Văn Huy. Ban Bí thư khóa XIII đã ban hành Quy định số 46-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy thay thế Quy định số 220-QĐ/TW. Bài viết đã góp phần giới thiệu với độc giả, cán bộ, đảng viên một số điểm mới của Quy định này, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Quy định số 220-QĐ/TW trước đây.

Bài viết “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp một số tỉnh phía Bắc” của tác giả Ngô Văn Hùng (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) đã đi từ thực trạng các cấp ủy, tổ chức đảng nơi đây dành nhiều nguồn lực, cơ chế để đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, từ đó khẳng định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp theo là bài viết “Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức ở Nghệ An” của tác giả Kim Lưu đã cho độc giả thấy những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn xác định và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, coi đây là giải pháp quan trọng để thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường thu hút đầu tư, tạo nguồn lực tăng tốc, bứt phá, đưa Nghệ An thành tỉnh khá trong khu vực.

“Quảng Bình đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ” của tác giả Hoàng Thu Hương (Đại học Bách khoa Hà Nội) là bài viết tiếp theo trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm. Trong đó, tác giả đã đề cập tới nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong công tác cán bộ của Quảng Bình như từng bước hoàn thiện quy trình bổ nhiệm cán bộ ứng cử, thí điểm thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Cách làm này đã góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động số 04-Ctr/TU ngày 9-12-2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Kinh nghiệm từ An Giang” của tác giả Hạnh Châu (Báo An Giang). Là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, thời gian qua Đảng bộ tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đã huy động được các cấp, các ngành vào cuộc, trong đó các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng.  

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng số này đăng bài viết “Sơn Trà hiện thực hóa khát vọng phát triển” của TS. Trương Thị Bạch Yến. Hơn 20 năm sau ngày Giải phóng, Sơn Trà (Đà Nẵng) vẫn chỉ là “vùng trũng”, “đồi ven” với mênh mông đồi cát trắng. Nhưng nay Sơn Trà trở thành đô thị loại I sầm uất, đông đúc, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có được thành công này là nhờ chủ trương đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền Đà Nẵng và Sơn Trà, cùng những nhân tố nội tại đã mang lại thành công cho mảnh đất này. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Sơn Trà đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 để hiện thực hoá khát vọng phát triển.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này tiếp tục gửi tới bạn đọc bài 3 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hành pháp” trong loạt bài “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh” của 2 tác giả PGS. Trần Đình Huỳnh - TS. Nguyễn Thị Tố Uyên. Trong bài viết, các tác giả đã đi sâu, làm rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về hành pháp - một trong 3 quyền trong cơ cấu quyền lực Nhà nước, bên cạnh quyền lập pháp và tư pháp.

Tiếp theo chuyên mục là bài 1 “Phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc: Từ nhận thức đến hành động” trong loạt bài dài 5 kỳ “Để hiện thực hóa con đường phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của PGS. Trần Đình Huỳnh. Tác giả đã có cái nhìn khái quát cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ từ năm Người 16 tuổi (1906) đến khi trở thành lãnh tụ của dân tộc, tới lúc Người ra đi tới bên kia cuộc đời, vẫn luôn khao khát và thực hiện khao khát xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Đây cũng là khát vọng phát triển của Đảng, hòa hợp ý Đảng - lòng Dân, tạo nên sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này có bài viết “Cần cơ chế đột phá để TP. Thủ Đức phát triển xứng tầm” của tác giả Đinh Dương. Trong bài viết, đi từ thành tựu của TP. Thủ Đức sau hơn 1 năm thành lập (1-1-2021), tác giả cho bạn đọc thấy được đơn vị hành chính đặc biệt này đang cần cơ chế, chính sách mang tính đột phá để phát triển như kỳ vọng.  

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này đăng bài viết “Đắk Nông đưa nghị quyết bắt nhịp cùng cuộc sống” của tác giả Nguyễn Chiến. Với vị trí chiến lược quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Đắk Nông đã khai thác được tiềm năng, lợi thế, từ đó hiện thực hóa “Khát vọng Đắk Nông”, diện mạo tỉnh đã có những thay đổi to lớn, hình thành được nền tảng phát triển cơ bản, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Cũng trong chuyên mục này đăng bài viết “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề” của PGS, TS. Nguyễn Thế Tư (Học viện Chính trị khu vực III). Trong bài viết, tác giả cho độc giả thấy được sự cần thiết của sinh hoạt chi bộ chuyên đề, từ đó tác giả đưa ra 5 giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này có bài “Học tập và làm theo lời Bác ở Tây Ninh” của tác giả Phạm Giang. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền ở Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện học và làm theo Bác Hồ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này đăng bài “Trọng trách của cơ quan tổ chức cấp ủy trong thực hiện phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề tổ chức - cán bộ, tác giả đã cho người đọc thấy được phân cấp quản lý cán bộ là một trọng những động thái nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ của từng cấp ủy và những áp lực của người làm nghề tổ chức - cán bộ và cơ quan tổ chức khi thực hiện động thái này.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này gửi đến độc giả bài viết “Biện pháp nào đủ mạnh?” của tác giả Bảo Yến bàn về sự việc Quốc hội khóa XV thông qua việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long; HĐND TP. Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này đăng bài viết “Người đảng viên sống trọn chữ tình” của tác giả Thảo Nguyên viết về tấm gương GS, TS. Trình Quang Phú (Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phương Đông), một đảng viên với 82 năm tuổi đời vẫn say mê, cần mẫn góp mật cho đời không ngơi nghỉ.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này có bài viết “Khoảng cách thế hệ” của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ câu chuyện người cháu gái nhà văn tốt nghiệp thạc sỹ Trường Đại học Fulllerton California, đến câu chuyện người cháu ruột nghĩ đến người bố đã mất - một người lính xông pha trận mạc, một cán bộ nghiêm cẩn, năng động sau chiến tranh, nhà văn đã đi phân tích, lý giải những khoảng chênh giữa các thế hệ. Con cháu không hiểu ông, bà, bố, mẹ, mà ngược lại các bậc huynh trưởng cũng không hiểu con cháu.

Thông tin công tác xây dựng Đảng số này gửi đến bạn đọc hai thông tin: “Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng” (P.V) và “Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế kỳ này đăng bài viết “Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng ở một số nước” của tác giả Đăng Khoa. Mỗi quốc gia, khu vực lại có những cách thức đối phó với nạn tham nhũng khác nhau tùy thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như sự vận dụng sáng tạo của mỗi nước, trong đó hầu hết các nước đều coi trọng các giải pháp như: Coi công khai, minh bạch là chìa khóa then chốt, sự làm gương từ cấp trên, “tai mắt” của cộng đồng cùng vai trò của “ngòi bút” - báo chí, truyền thông.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về công tác tổ chức, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2022, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất