Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2024

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là trang trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chính sách cán bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về vai trò của đối đãi đúng với mọi người. Đó là một vấn đề rất trọng yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: ...chúng ta cần phải chú ý mấy việc dưới đây: Hiểu biết cán bộ/ Khéo dùng cán bộ/ Cất nhắc cán bộ/ Thương yêu cán bộ/ Phê bình cán bộ.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Đoàn kết là giá trị cốt lõi nhân văn của chủ nghĩa Mác” của PGS. Trần Đình Huỳnh. Một trong những giá trị đặc trưng tạo nên sức sống trường tồn của học thuyết Mác chính là ở tinh thần nhân văn cao cả, tất cả vì sự nghiệp giải phóng con người thoát khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, bảo vệ những quyền cơ bản của con người, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho con người. Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác vĩ đại, chúng ta vô cùng biết ơn C.Mác về những chỉ dẫn quan trọng mà Người để lại cho các đảng cộng sản đang có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới. 

Bài viết “Chiến thắng vĩ đại của sức mạnh nhân dân và tinh thần dân tộc Việt Nam” của TS. Trần Thị Phúc An (Trường Đại học Mỏ - Địa chất) trong chuyên mục này giúp cho bạn đọc hòa chung không khí hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của quân dân ta, là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. 

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Một số điểm mới trong quy định về chính sách khen thưởng cán bộ” của tác giả Hoàng Xuân Thoại (Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết đã chỉ rõ 5 điểm mới: về nguyên tắc khen thưởng; về khen thưởng quá trình cống hiến; về khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; về thẩm quyền cho ý kiến để khen thưởng đối với cán bộ; về hình thức khen thưởng.

Chuyên mục còn gửi đến bạn đọc bài viết “Những điểm mới của cải cách chính sách tiền lương gắn với vị trí việc làm” của ThS. Nguyễn Hồng Nhung (Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Từ 1-7-2024, Việt Nam áp dụng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong hệ thống tiền lương công chức tại Việt Nam. Bài viết đề cập rõ đặc điểm hệ thống vị trí việc làm và vấn đề tiền lương; thay đổi mới của chính sách tiền lương.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút cán bộ trẻ tài năng” của tác giả Phạm Đức Phong (Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin - Binh chủng Thông tin liên lạc). Bài viết nhấn mạnh cán bộ và công tác cán bộ luôn đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, chính sách thu hút cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có tài năng luôn được Đảng, Nhà nước coi trọng, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.  

Khép lại chuyên mục là bài viết “Sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã - Từ thực tiễn ở Thái Bình” của tác giả Hồng Văn. Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 48-KL/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cấp huyện, cấp xã, bài viết đưa ra một số giải pháp các cấp ủy của Thái Bình cần tập trung chỉ đạo.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này đăng kỳ 1: Nền hành chính nhà nước và nguy cơ phát sinh chủ nghĩa cá nhân trong loạt bài 3 kỳ “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong tổ chức và hoạt động nền hành chính nhà nước” của tác giả Trần Xuân Đỉnh. Chủ nghĩa cá nhân là căn bệnh nguy hiểm bởi nó sinh ra những tệ nạn, thói hư tật xấu khác trong mỗi người và trong hoạt động hệ thống hành chính công. Trong kỳ 1, tác giả triển khai 3 nội dung: Nền hành chính nhà nước là nền hành pháp trong hành động; xây dựng một nền hành chính vì nhân dân, phục vụ nhân dân, làm “công bộc” của nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện của nó trong nền hành chính nhà nước.  

Chuyên mục đăng bài “Liều “thuốc” chữa “bệnh sợ trách nhiệm” của tác giả Vũ Ngọc Lân. Bài viết đi tìm căn nguyên của “bệnh sợ trách nhiệm” và tìm thuốc chữa “bệnh sợ trách nhiệm. Khi chúng ta đã “bắt mạch”, tìm đúng nguyên nhân của “bệnh sợ trách nhiệm” thì việc “kê đơn”, “bốc thuốc” sẽ đúng và sẽ “chữa” được bệnh.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kỳ này đăng bài viết “Lâm Đồng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số” của tác giả Nguyễn Trọng Ánh Đông (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng). Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao về chất lượng, tăng về số lượng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. 

Cũng trong chuyên mục này, độc giả đón đọc “Thành phố Gia Nghĩa: Thành quả từ quyết tâm và khát vọng vươn lên” của tác giả Nguyễn Khánh Hòa. Đắk Nông là tỉnh cuối cùng trong cả nước thành lập thành phố trực thuộc tỉnh nên Gia Nghĩa là thành phố trẻ nhất, mới gần 5 tuổi. Từ một đô thị nhỏ bé,  hạ tầng thấp kém Gia Nghĩa đã và đang kiến thiết một không gian rộng mở, khoáng đạt với những kiến trúc hạ tầng khang trang, đồng bộ, tạo nên vóc dáng của một đô trị trẻ vươn mình trỗi dậy, có nhiều khát vọng và tiềm năng.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này gửi đến bạn đọc bài viết “TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” của tác giả Đinh Thành. Thực hiện tốt phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, các cấp ủy đảng của Thành phố đã chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, góp phần tích cực vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này đăng bài viết “Khúc hoàn ca Chư Mom Ray trên biên giới” của tác giả Lê Trâm Anh. Bằng sức lao động sáng tạo, đạp bằng gian khó, với niềm tin và khát vọng đi tới, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cao su Chư Mom Ray đã và đang viết tiếp trang sử mới, dựng xây vùng đất biên giới ngày càng sung túc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Chuyên mục này còn có bài “Vĩnh Phúc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã” của tác giả Đỗ Thị Tâm (Khoa Lý luận chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân). Nhận thức rõ nâng cao chất lượng của đội ngũ, cán bộ, công chức cấp xã sẽ góp phần giúp cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này có bài viết “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế vì mọi người, ở mọi nơi” của tác giả Bảo Yến. Những người làm công tác nhân đạo ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế học và làm theo lời Bác Hồ dạy đã không ngừng nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt vai trò “cầu nối”, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội để chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn. 

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Chính sách cán bộ qua góc nhìn của người làm nghề tổ chức” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Là một người có thâm niên trong nghề, tác giả đau đáu: người làm tổ chức được phân công chuyên trách hay phụ trách lĩnh vực chính sách cán bộ phải không ngừng phấn đấu để vừa có năng lực am hiểu và thực hiện đúng, đủ các chính sách còn hiệu lực thi hành, vừa có tư duy phản biện để kịp thời nhận diện và đề xuất cách bổ sung, điều chỉnh những điểm bất cập, lỗi thời trong các chính sách hiện hành, lại vừa có đạo đức công vụ để làm tròn trách nhiệm cao quý của người làm nghề tổ chức. 

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này đăng bài viết “Viết tiếp bản hùng ca” của tác giả Phan Nam luận bàn nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là dịp ôn lại chiến thắng hiển hách, tri ân những người đã hy sinh xương máu và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tiếp nối truyền thống cha ông làm nên những “Điện Biên Phủ” trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước phát triển bền vững trong điều kiện mới.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này gửi đến độc giả bài viết “Bác sĩ quân y Nguyễn Anh Tuấn – niềm tin của người bệnh” của tác giả Nguyễn Văn Chiến, viết về tấm gương Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa ngoại 1, Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần, Quân khu 3. Gần ba mươi năm qua, từ ngày bước vào nghề, người bác sĩ quân y ấy luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ, không ngừng trui rèn thực hiện phương châm: “Sáng về y đức, giỏi về y thuật, sâu về y lý”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này có bài viết “Cần những người thực đức, thực tài” của nhà văn Ma Văn Kháng. Vẫn là cách viết bắt nguồn từ một căn cớ rất đời thường, chuyên mục Vấn đề hôm nay, VTV1 tối ngày 18-12-2023 thông tin một người có bằng TS. Khoa học máy tính, từng giảng dạy ở 6, 7 trường đại học và cao đẳng, thậm chí còn là trưởng khoa, phó trưởng khoa…, nhưng, tiếc thay, đó chỉ là bằng giả. Và rồi từ đó, nhà văn nhớ đến một phi vụ làm ăn phi pháp táo tợn khác về cấp bằng giả của Trường Đại học Đông Đô hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12-2020. Để từ đó, tác giả đi tới một chiêm nghiệm sâu sắc, cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cần siết chặt thanh tra, kiểm tra, có chế tài xử lý nghiêm khắc những vi phạm, nhất là khâu đánh giá, lựa chọn để có những người thực đức, thực tài thực thi nhiệm vụ được giao. 

Trang Thông tin công tác xây dựng Đảng số này gửi đến bạn đọc ba thông tin: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế đến năm 2026” (Bá Thắng); “Tọa đàm Thúc đẩy thi đua trong các cơ quan tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp” (P.V), “Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương triển khai Quyết định số 2768-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương” (Mai Anh).

Chuyên mục Quốc tế kỳ này đăng bài viết “Phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ của Cộng hòa Liên bang Đức” do tác giả Phan Anh (tổng hợp). Hiện nay tham nhũng là mối đe doạ an ninh của mỗi quốc gia bởi tham nhũng là nguyên nhân của xung đột, thúc đẩy xung đột phát triển dưới nhiều cách thức khác nhau. CHLB Đức có nhiều kinh nghiệm tốt về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước. Do hệ thống pháp luật khá phát triển đồng bộ, thực thi pháp luật nghiêm túc nên nhiều năm liền CHLB Đức luôn đứng trong tốp 10 nước có chỉ số CPI cao nhất trong các quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc số này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2024, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất