Phát triển nhanh, toàn diện vùng dân tộc thiểu số, miền núi của Thủ đô


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết, Hà Nội hiện có khoảng 55.000 người dân tộc thiểu số sống quần cư ở 119 thôn thuộc 14 xã của 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ. Hiện nay, 100% xã vùng dân tộc, miền núi của Hà Nội đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới…

Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, ngày 11-11-2021, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 với tổng vốn đầu tư gần 2.145 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 1.500 tỷ đồng. Đến nay, TP. Hà Nội đã bố trí 983 tỷ đồng cho 5 huyện đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi… Các địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch và giải ngân được 58% tổng vốn đã bố trí…

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, các sở, ngành của TP. Hà Nội, Vườn Quốc gia Ba Vì… đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau khi nghe các ý kiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao sự quan tâm, quyết liệt của Hà Nội trong xây dựng chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhấn mạnh công tác dân tộc, miền núi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị TP. Hà Nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các chương trình, dự án.

Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, Hà Nội cần tiếp tục quan tâm bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; quan tâm đào tạo, phát triển toàn diện nguồn nhân lực, trong đó có đồng bào dân tộc, thiểu số…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao các sở, ngành của thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa mức sống và thu nhập của nhân dân miền núi sớm ngang bằng với vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, đề xuất UBND TP. Hà Nội điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án đầu tư phát triển toàn diện kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhằm đạt được các mục tiêu do Thành ủy và UBND TP. Hà Nội đề ra nhằm đưa vùng dân tộc, miền núi sớm bắt kịp vùng đồng bằng, đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 253 của UBND TP. Hà Nội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc thành phố và các địa phương để tham mưu, đề xuất với UBND thành phố giải quyết các kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, điều chỉnh kế hoạch hằng năm cho phù hợp…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất