Hà Nội đã chi hơn 7.000 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội
Ảnh minh hoạ

Trong đó, kinh phí từ ngân sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 là gần 2.468 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là gần 4.095 tỷ đồng. Nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là hơn 438 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tổng số đối tượng thụ hưởng có hơn 608.000 người lao động tự do được hỗ trợ bằng tiền mặt (1,5 triệu đồng/người) với tổng kinh phí hơn 900 tỷ đồng.

Việc triển khai các chính sách hỗ trợ bảo đảm đúng người, đối tượng thụ hưởng góp phần tạo động lực, điểm tựa cho người dân, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định đời sống, dần trở lại thị trường lao động.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất