Hỗ trợ trên 2.500 phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng xã hội


Báo cáo viên truyền thông nâng cao nhận thức về giới và pháp luật về bình đẳng giới tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2018-2021 cho thấy, sau 4 năm triển khai, các cấp Hội đã chủ động tham mưu hoàn thành tốt các nội dung của đề án, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể, 750.000 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (đạt 187,5%); 100% cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội (đạt 125%); tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ 2.500 phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng trong các vấn đề xã hội, tác động có chuyển biến tích cực về hành vi (đạt 250%); 350.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực (đạt 350%); hằng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời; 579/579 xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội (đạt 100%).

Trong giai đoạn 2022-2027, các cấp Hội đề ra 6 nội dung và 7 giải pháp, trong đó tập trung vào vấn đề bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; các vấn đề xã hội khác; đồng thời chỉ đạo xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng và những vấn đề nổi cộm có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh...

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền thông về yêu cầu lồng ghép giới trong luật pháp, chính sách; chính sách, pháp luật quốc tế về phụ nữ và bình đẳng giới; chính sách, pháp luật Việt Nam về phụ nữ và bình đẳng giới…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất