Chính sách không hiệu quả sẽ gây hệ luỵ nghiêm trọng!

Đứng trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam có nhiều lợi thế hơn các quốc gia khác. Thiết nghĩ muốn kinh tế phát triển, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an ninh năng lượng lên tầm cao mới thì chúng ta cần có chính sách hiệu quả, đồng bộ, thông thoáng, dễ tiếp cận cho mọi thành phần trong xã hội là điều cần thiết phải làm ngay trong lúc này.

Nói không với năng lượng “bẩn”

Quy hoạch Điện VIII là vấn đề cốt lõi cho an ninh năng lượng, cho phát triển kinh tế, khi các nhà đầu tưu FDI không muốn sử dụng năng lượng “bẩn” và các tổ chức tín dụng, ngân hàng thế giới sẽ không tài trợ và cho vay. Thế giới bắt trả phí cực cao cho bất cứ quốc gia nào tiếp tục đầu tư phát triển năng lượng hoá thạch.

Phản biện chính sách là tối quan trọng để nền kinh tế đi đúng hướng

Rất mong những người có trách nhiệm với nhân dân, với đất nước cân nhắc thận trọng khi ban hành các chính sách liên quan đến kinh tế, chính trị và đầu tư phát triển. Và, đặc biệt các lãnh đạo ban, bộ, ngành cần phải dự báo, tham mưu cho Đảng, Chính phủ trúng và chuẩn.

Đừng để hao mòn niềm tin!

Niềm tin hay tín niệm vào “ngày mai sẽ tươi sáng” sẽ luôn là động lực thúc đẩy và yếu tố quan trọng để chúng ta vững bước tiến về phía trước hướng đến ngày mai, đến tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang có.

Cần lắng nghe và thay đổi!

Cần đổi mới cách suy nghĩ khi làm công tác nhân sự, cần lắng nghe tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân, của doanh nghiệp, của các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, trong đó có cả những bà con kiều bào. Từ đó Đảng sẽ hoàn thiện mình, sẽ thuận lòng dân, thuận thiên mà lãnh đạo, mà đề ra các chính sách, quyết sách trúng và chuẩn.

Giải pháp nào phá bỏ rào cản vô hình gây trở ngại cho thực thi chính sách tốt?

Muốn đất nước phát triển, muốn thực hiện những điều mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã xác định là lấy Nhân dân là trung tâm, hạnh phúc của Nhân dân và quyền lợi của quốc gia là tối thượng thì chúng ta cần ban hành chính sách đúng, trúng, chuẩn; đặc biệt là việc triển khai thực hiện phải nhanh, gọn nhẹ và bảo đảm trong khung thời gian "vàng".

Trà Vinh cần một cơ chế cho khát vọng vươn lên!

Những vấn đề đặt ra để phát triển một tỉnh chủ yếu là nông - ngư nghiệp, một tỉnh nằm trong khu vực vùng sâu, vùng xa, khó khăn về giao thông vận tải, về mặt bằng xã hội… cần lắm sự quyết liệt của chính quyền địa phương và sự kết hợp hỗ trợ về cơ chế, chính sách của Trung ương, cùng với nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính tốt, và tận tâm vì sự phát triển chung của Trà Vinh nói riêng và đất nước nói chung

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đổi mới hệ thống chính trị

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đổi mới hệ thống chính trị là tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Giai đoạn này là thời cơ thuận lợi, với những điều kiện chín muồi để Việt Nam đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Hải Dương - Thành Đông sẽ vươn mình lớn mạnh!

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc (người ngồi đầu dãy bên trái) làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.

Giải pháp nào để Dự án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia thực thi hiệu quả?

Nhiều vấn đề được đặt ra trong Quyết định 412/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31-3-2022 bao trùm lên chính sách vĩ mô và liên quan đến kinh tế tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán trong bối cảnh Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn để duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng của các nghị quyết do Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất