Lợi dụng phê bình để tâng bốc, “bới lông tìm vết” - thói xấu nguy hại

Thực tế cho thấy, đã có không ít những cá nhân ở các tổ chức đảng mượn việc tự phê bình và phê bình (TPB, PB) để thực hiện mục đích cá nhân, hoặc tâng bốc cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc làm giảm uy tín người khác bằng ngôn từ “sắc tựa dao cau” và thái độ quyết liệt. Có nơi, có người còn tung tin hư cấu, gây mâu thuẫn, kích động người khác PB. Có trường hợp PB bằng “ném đá giấu tay”, viết đơn thư tố cáo nặc danh để hạ bệ người khác. Đây là những biểu hiện mặt trái của TPB và PB cần được chỉ ra để ngăn chặn, bảo vệ sự đoàn kết trong Đảng và trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: Thành công của Đại hội không phải chỉ ở việc thông qua được Nghị quyết, bầu được BCH mới, quan trọng hơn có biến được Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra được của cải vật chất và văn hóa mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Bàn về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận, thị xã khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội

Từ ngày 1-7-2021, TP. Hà Nội chính thức triển khai "Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị" theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Theo đó, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của TP. Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND phường.

Mấy góp ý về sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hội trường, phòng họp

Hằng ngày xem trên truyền hình, đọc trên các báo hay đi dự hội nghị ở một số cơ quan, tôi thấy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an (các cấp ở Trung ương) việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các hội trường, phòng họp đều rất chuẩn mực, trang nghiêm theo đúng Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992. Tuy nhiên, gần đây ở nhiều tỉnh, thành, hội, đoàn thể, cả cơ quan báo chí địa phương sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một số hội trường, phòng họp… chưa đúng, chưa được trang nghiêm do chưa thực hiện đầy đủ Thông báo số 31-TB ngày 15-2-1993 của Chính phủ về việc treo cờ Quốc kỳ, chào cờ và hát Quốc ca và Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2-10-2012 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn đàn khoa học sôi nổi

Chiều 26-3-2021, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Câu lạc bộ Khoa học của Ban đã tổ chức sinh hoạt khoa học chuyên đề “Xây dựng Chính phủ điện tử trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Điều kiện cầm quyền và nhận diện những nguy cơ để tự chỉnh đốn, đổi mới

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam đã trải qua hơn 90 năm tồn tại và phát triển, từ lãnh đạo cách mạng trong điều kiện hoạt động bất hợp pháp đến khi trở thành đảng cầm quyền, từ cầm quyền khi có nhiều đảng phái khác tham chính đến khi trở thành một đảng duy nhất hợp pháp hoạt động, từ cầm quyền trên nửa nước đến cầm quyền trong cả nước, từ lãnh đạo kháng chiến chống đế quốc, thực dân là chủ yếu đến lãnh đạo xây dựng đất nước trong hòa bình, Đảng ta là một đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, cũng là một đảng cầm quyền trong những hoàn cảnh rất khác nhau, rất phức tạp. Sự lãnh đạo của Đảng đã phải thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi của nhiệm vụ cách mạng, của tình hình trong và ngoài nước. Trong hoàn cảnh nào, vai trò lãnh đạo của Đảng được nhân dân thừa nhận, cùng với năng lực vượt lên chính mình là yêu cầu tiên quyết để khẳng định và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất