Xuân tiến bước
Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc!

Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc!

Nhâm Dần 2022 đi qua trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, toàn dân tộc kết thành một khối, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên giành nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực: Kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 8%, cao nhất trong 11 năm trở lại đây và cao nhất khu vực Đông Nam Á. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 740 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,5%, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 22 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Lần đầu tiên Chính phủ ban hành Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia và Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Nước ta đã xây dựng được hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, nổi bật là SEA Games 31 tổ chức thành công tại Việt Nam.

Đối ngoại Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những chuyến thăm các nước châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần củng cố vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Năm Quý Mão 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với niềm tin về triển vọng xán lạn chúng ta tiếp tục tiến bước trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; tham mưu ban hành chính sách thu hút nhân tài, cán bộ nổi trội; tiến cử cho Đảng nhiều người có đức, có tài, trong đó có những nhân tài tinh hoa. Đồng thời, tham mưu cho Đảng kịp thời sàng lọc, thay thế những cán bộ kém, sa sút về đạo đức.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững tin là chủ công tham mưu tạo bước tiến về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng mô hình tổng thể của hệ thống chính trị gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc và đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Chào đón Xuân Quý Mão 2023 - Mùa xuân tiến bước, với quyết tâm đổi mới, khơi dậy những khát khao cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam yêu nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất