Thị xã Bến Cát (Bình Dương): Gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát, cùng sự quan tâm của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở nói chung, cấp ủy các chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực ngoài nhà nước nói riêng, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Kết quả nổi bật, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ thị xã đã kết nạp được 31 đảng viên là công nhân lao động, đạt 62%; 5 đảng viên là chủ doanh nghiệp, đạt 167%; thành lập 6 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 60% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao giai đoạn 2020-2025. 

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Khen thưởng các chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên.

Khen thưởng các chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên.

Khen thưởng đảng viên trong các chi bộ ngoài khu vực Nhà nước.

Khen thưởng đảng viên trong các chi bộ ngoài khu vực nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy Bến Cát nhấn mạnh, trong thời gian tới Thị ủy tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, thu hút những doanh nghiệp có quy mô lớn tham gia; đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, nhất là khó khăn, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan; vận dụng có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng vào hoạt động quản lý nội bộ và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp…

Đồng chí Trần Đỗ Hoài Bảo, Bí thư Chi bộ Công ty CPSX TM HE VE (phường Tân Định) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Trần Đỗ Hoài Bảo, Bí thư Chi bộ Công ty CPSX TM HE VE (phường Tân Định) phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Dịp này, Thị ủy Bến Cát khen thưởng 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất