Bình Thuận chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong Ngành Giáo dục và Y tế

Ngọc Thảo Ban Tổ chức Trung ương

Kết nạp đảng viên ở Chi bộ Trường Mầm non thị xã Tân An, Bình Thuận.
Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, những năm qua BTV Tỉnh ủy Bình Thuận luôn quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy huyện và các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị trường học, Ngành Y tế tỉnh. Nhiều giải pháp đồng bộ được Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện như xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu, tổ chức ký kết thi đua để xem xét, lựa chọn, giáo dục và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, có động cơ đúng đắn và tự nguyện phấn đấu vào Đảng.
Ngay từ đầu năm, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên thông qua các hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để họ rèn luyện, trưởng thành; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, đưa vào danh sách tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lựa chọn, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
Tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất, các cấp uỷ cơ sở đều nắm bắt tình hình công tác tạo nguồn, tiến độ công tác phát triển đảng viên để có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Ngoài ra, một số ban tổ chức cấp uỷ huyện còn tiến hành làm việc trực tiếp với từng chi, đảng bộ cơ sở về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ sở, báo cáo thường trực, BTV cấp uỷ cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.
Định kỳ hằng năm, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng là giáo viên, học sinh, sinh viên, viên chức y tế phù hợp với thời gian, điều kiện công tác theo từng lĩnh vực chuyên môn.
Kết quả đạt được
Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 535 trường học và 143 đơn vị trong Ngành Y tế, trong đó, có 533 trường học có tổ chức đảng, đạt tỷ lệ 99,63%; có 120 đơn vị trong Ngành Y tế có tổ chức đảng, đạt tỷ lệ 83,92%. Năm 2020, các tổ chức đảng trong Ngành Y tế toàn tỉnh kết nạp được 148 đảng viên trên tổng số 3.303 quần chúng, đạt tỷ lệ 4,48%; năm 2021, kết nạp được 144 đảng viên trên tổng số 3.276 quần chúng, đạt tỷ lệ 4,4%.
Các tổ chức đảng trong Ngành Giáo dục của tỉnh năm 2020 kết nạp được 709 đảng viên trên tổng số 11.282 quần chúng, đạt tỷ lệ 6,28%; năm 2021, kết nạp được 836 đảng viên trên tổng số 10.262 quần chúng, đạt tỷ lệ 7,87%. Nhiều cấp uỷ huyện như Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Tánh Linh, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Trong đó, nổi bật ở một số tổ chức đảng cơ sở như: Chi bộ Trường Mẫu giáo Phú Long (Hàm Thuận Bắc) năm 2020 kết nạp 5 đảng viên/17 quần chúng, đạt tỷ lệ 29,4%; năm 2021 kết nạp 4 đảng viên/15 quần chúng, đạt tỷ lệ 26,67%. Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Tánh Linh) năm 2020 kết nạp được 8 đảng viên/38 quần chúng, đạt tỷ lệ 21,1%; năm 2021 kết nạp 6 đảng viên/35 quần chúng, đạt tỷ lệ 17,14%. Chi bộ Phòng khám đa khoa Tân Minh (Hàm Tân) năm 2020 kết nạp 3 đảng viên/20 quần chúng, đạt tỷ lệ 15%...
Nhìn chung, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhận thức của đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế cao, bảo đảm theo quy định Điều lệ Đảng nên số đảng viên được kết nạp trong những năm qua có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vẫn còn khó khăn, bất cập
Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Đảng, nhất là trong trường học và các đơn vị, cơ sở y tế ở một số nơi còn hạn chế, chưa tạo được động lực phấn đấu cho quần chúng; một số ít giáo viên, nhân viên y tế chưa xác định được động cơ, thái độ và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.
Một số tổ chức đảng trong y tế và giáo dục chưa thật sự quan tâm nhiều đến công tác kết nạp đảng viên nên tỷ lệ kết nạp hằng năm còn thấp so với tỷ lệ bình quân chung của Ngành. Hiện nay, toàn tỉnh còn 2 trường học có từ 3 đến 5 đảng viên nhưng chưa thành lập được chi bộ; còn 23 đơn vị trong Ngành Y tế chưa thành lập được tổ chức đảng, chủ yếu là ở các trạm y tế xã, phường, thị trấn do không đủ số lượng đảng viên theo quy định để thành lập chi bộ.
Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác khảo sát, tạo nguồn kết nạp đảng viên; kết quả kết nạp đảng viên ở một số nơi chưa đạt chỉ tiêu, vẫn còn có chi bộ tuy quần chúng đông nhưng không kết nạp được đảng viên; tỷ lệ kết nạp đảng viên trong các đơn vị của Ngành Giáo dục tuy đạt kết quả tốt nhưng vẫn chưa tương xứng với số lượng quần chúng hiện có.
Do đặc thù của Ngành, một số đồng chí cấp uỷ kiêm nhiệm công tác đảng nên đã có những khó khăn, hạn chế nhất định trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Và giải pháp

 Để tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên trong Ngành Giáo dục và Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh, thời gian tới BTV Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các văn bản của Đảng, trọng tâm là quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng (khoá XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát đối tượng nguồn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, giáo dục thuộc các diện theo quy định và tổ chức các lớp bồi dưỡng để kịp thời củng cố nguồn phát triển các năm tiếp theo. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường hướng dẫn, đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, qua đó phát hiện nhân tố giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các đơn vị trường học, đơn vị y tế trong công tác phát triển đảng viên. Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện phối hợp Trung tâm chính trị cấp huyện thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất