Tích cực thi đua thực hiện mô hình "Chi bộ 4 tốt"

Để Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đòi hỏi các chi bộ phải là hạt nhân, là nòng cốt. Chính vì vậy, Chi bộ 16 - Vietcombank Sở giao dịch, đặc biệt là những đảng viên tiên phong đi đầu luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng cống hiến vì một mục tiêu chung xây dựng Vietcombank ngày càng phát triển bền vững.

Chi bộ 16 - Chi bộ của Phòng Quản lý nợ bán buôn - Vietcombank Sở giao dịch, được tách ra từ Chi bộ 4 -  Phòng Quản lý nợ từ tháng 11-2022. Điểm lại trong suốt 1 năm qua, mặc dù có sự biến động do việc chia tách chi bộ nhưng Chi bộ 16 và các đảng viên, cán bộ Phòng Quản lý nợ bán buôn đã không ngừng nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác chuyên môn tại chi bộ vẫn luôn được thực hiện một cách liên tục và nhất quán.

Về công việc chuyên môn, Chi bộ 16 - Phòng Quản lý nợ bán buôn luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng có liên quan để thực hiện tốt việc giải ngân, tác nghiệp tài trợ thương mại, lưu giữ hồ sơ cho vay đầy đủ, định giá tài sản kịp thời, góp phần thực hiện tốt công tác khách hàng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Sở giao dịch; thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, đặc biệt với báo cáo dự phòng rủi ro hằng tháng, hằng quý, thực hiện việc cung cấp hồ sơ, số liệu cho các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… Góp phần hỗ trợ và đồng hành cùng các phòng Khách hàng doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của chi nhánh Sở giao dịch.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý nợ bán buôn còn thực hiện các công tác nổi bật khác. Cụ thể như công tác kiểm kê tài sản bảo đảm, trong tháng 1-2023, Phòng Quản lý nợ bán buôn đã phối hợp với Phòng Tổng Hợp và Phòng Ngân quỹ thực hiện kiểm kê 1.113 tài sản vào cuối năm 2022 và 1.076 tài sản trong 6 tháng đầu năm 2023.

Về công tác lãi suất, Phòng Quản lý nợ bán buôn phối hợp với các Phòng Khách hàng doanh nghiệp thực hiện rà soát điều chỉnh 1.717 tài khoản vay được giảm lãi suất theo Công văn số 581/VCB-CSSPBB-PTSPBL ngày 18-1-2023 về việc giảm lãi suất cho vay tri ân khách hàng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank và theo Công văn số 5436/VCB-CSSPBB-PTSPBL về việc chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế với số lượng 1.545 tài khoản.

Về công tác xếp hạng tín dụng doanh nghiệp kỳ 1-2023, Phòng Quản lý nợ bán buôn phối hợp với các Phòng khách hàng thực hiện chấm điểm cho tổng số 328 khách hàng doanh nghiệp bán buôn trong đó có 81 khách hàng thuộc thẩm quyền TSC và 247 khách hàng thuộc thẩm quyền chi nhánh. Công tác cung cấp hồ sơ và giải trình trước các đoàn kiểm tra cũng được Phòng Quản lý nợ bán buôn thực hiện tốt trong suốt năm vừa qua như: cung cấp hồ sơ cho kiểm toán Ernst & Young, giải trình các ghi nhận của kiểm toán độc lập; cung cấp tài liệu cho kiểm toán nội bộ chuyên đề doanh nghiệp sản xuất thép; cung cấp hồ sơ rà soát chất lượng thẩm định giá trong quý I và quý II-2023; cung cấp hồ sơ chuyên đề kiểm toán hoạt động cấp tín dụng đối với doanh nghiệp thương mại xăng dầu và gas; cung cấp hồ sơ cho kiểm toán nội bộ các khách hàng có dư nợ tín dụng lớn; cung cấp hồ sơ cho kiểm toán nội bộ các khách hàng trọng yếu.

Cũng trong năm 2023, Phòng Quản lý nợ bán buôn đã thực hiện góp ý nhiều lần về mặt chính sách, quy trình như: góp ý quy trình tác nghiệp bảo lãnh gửi Trung tâm Tài trợ thương mại, góp ý gửi Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - Trụ sở chính, góp ý quy trình sản phẩm chiết khấu hối phiếu và BCT theo phương thức chuyển tiền; góp ý dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 268/QĐ-HĐQT-CSTD.

Về công tác đào tạo nội bộ, năm 2023, Phòng Quản lý nợ bán buôn đã tổ chức được 3 buổi tọa đàm về những điểm mới trong quy trình tín dụng khi vận hành hệ thống quản lý hạn mức tổng Glims; về việc triển khai xác thực bảo lãnh bằng mã QR và ảnh hưởng của việc ban hành các quy định mới về bảo lãnh và về hệ thống các văn bản chính sách bảo đảm tín dụng và một số nội dung thay đổi liên quan đến bảo đảm tín dụng.

Tháng 6-2023, phòng đã tham gia kỳ thi tay nghề nghiệp vụ quản lý nợ và định giá tài sản. Kết quả, Phòng Quản lý nợ bán buôn có 7/15 cán bộ đạt điểm thi xuất sắc, đạt 46,67%, cao hơn so với bình quân của toàn hệ thống, tỉ lệ xuất sắc trong toàn hệ thống đạt 14,38%.

Để có được những kết quả như trên đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy Chi bộ 16 và sự đồng lòng sát cánh, nỗ lực của các đảng viên, cán bộ Phòng Quản lý nợ bán buôn. Bên cạnh đó, Chi ủy cũng thường xuyên bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, của các cấp lãnh đạo và tình hình thực tế để kịp thời chỉ đạo các đảng viên, cán bộ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các công việc và chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”; “muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Việc đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng. Nhận thức sâu sắc điều đó, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ 16 định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt, nâng cao chất lượng bằng cách lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với thực tế nhiệm vụ của chi bộ và để đảng viên hứng thú, quan tâm, bày tỏ quan điểm.

Trong mỗi buổi sinh hoạt ngoài nội dung nghiên cứu, học tập, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, thông báo của cấp ủy cấp trên, Chi bộ 16 còn kết hợp với các chuyên đề của nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả triển khai trong việc thực hiện các kế hoạch và nhiệm vụ chuyên môn.

Chi bộ 16 cũng tìm cách kết hợp sinh hoạt thường kỳ với hình thức sinh hoạt thực tế, tránh nhàm chán, khô khan. Ngay từ đầu năm 2023, Chi bộ 16 đã tổ chức chuyến đi về nguồn với điểm đến là Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà ngục Kon Tum tại tỉnh Gia Lai - Kon tum, thiết thực chào mừng kỳ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023).

Cũng tại nơi đây Chi bộ 16 đã làm Lễ dâng hương tưởng niệm hơn 500 chiến sĩ cách mạng đã đấu tranh kiên cường bất khuất, đã hi sinh anh dũng và nằm lại vĩnh viễn vùng đất này. Tháng 9-2023, Chi bộ 16 lại có cơ hội cùng với Đảng bộ Vietcombank chi nhánh Sở giao dịch trong các chuyến đi về các địa chỉ đỏ: thăm làng Hoàng Trù - làng Sen (quê ngoại và quê nội của Bác), đền Chung Sơn tại tỉnh Nghệ An và ngã ba Đồng Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ý nghĩa của các chuyến hành trình, những câu chuyện được sẻ chia đã tạo một hiệu ứng lan tỏa tích cực, giáo dục tư tưởng chính trị vô cùng to lớn đối với các đảng viên và các quần chúng ưu tú của Chi bộ 16, thắp lên tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc, với Đảng, với Bác Hồ, qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, các đảng viên Chi bộ 16 - Phòng Quản lý nợ bán buôn đều nỗ lực phấn đấu, có ý thức tiên phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ, đoàn kết và kỷ luật tốt. Với các chương trình, phong trào do Vietcombank phát động, toàn bộ đảng viên Chi bộ 16 và các cán bộ Phòng Quản lý nợ bán buôn đều nhiệt tình, tích cực tham gia như: hoàn thành cuộc thi “Vietcombank 60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao cống hiến”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank; cổ vũ hội thao Vietcombank khu vực Hà Nội; tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Vietcombank 60 năm: Trao giọt máu hồng - Trao yêu thương”; tham gia Giải chạy phong trào “Vạn trái tim, một niềm tin”; tham gia Giải bóng đá nữ các tổ công đoàn và giành giải Nhất; tham gia Cuộc thi “Hiệu triệu khát vọng” kết hợp cùng với Chi bộ 9 (Phòng giao dịch Trần Phú, Đội Cấn, Nam Cao) và Chi bộ 5 (Phòng Tổng Hợp) với tên đội là “Sát cánh vươn xa” và giành giải Ba của cuộc thi.

Năm vừa qua, Chi bộ 16 - Phòng Quản lý nợ bán buôn xếp loại là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để có được những kết quả đó chính là nhờ sự chung sức, đồng lòng của các đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu, nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu trong công tác chuyên môn của phòng cũng như công tác đảng. Mỗi đảng viên là một hạt nhân nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy công tác phát triển đảng viên luôn được Chi ủy Chi bộ 16 chú trọng. Chi bộ luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm. Trong năm 2023, chi bộ hướng dẫn bồi dưỡng được 1 quần chúng có nguyện vọng và đủ điều kiện phát triển Đảng, kết nạp được 1 đảng viên.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Chi bộ 16 - Phòng Quản lý nợ bán buôn cần chú trọng đẩy mạnh một số vấn đề sau:

Một là, chi bộ cần xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, hiệu quả theo từng tháng/quý tương ứng với các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy VCB Sở giao dịch. Chi ủy cần sát sao chỉ đạo và hướng dẫn các đảng viên, cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Hai là, chi bộ cần quan tâm đổi mới phương thức và chất lượng sinh hoạt của chi bộ với phương pháp điều hành linh hoạt. Các vấn đề được thảo luận trong các buổi sinh hoạt chi bộ cần mang tính gợi mở để các đảng viên tích cực tham gia, thể hiện chính kiến và luôn tạo được không khí dân chủ, cởi mở, chân thành, góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Ba là, quan tâm công tác xây dựng đội ngũ đảng viên ở chi bộ, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm chính. Chính vì vậy, chi bộ cần chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo các quần chúng ưu tú; tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức cho các đảng viên, cán bộ. Đồng thời cần có chính sách động viên khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bốn là, tăng cường hơn nữa tính đoàn kết, tinh thần vì tập thể trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các đảng viên cần tích cực tham gia cách hoạt động đoàn thể, cùng nhiệt tình hưởng ứng các chương trình thi đua sáng tạo do Đảng ủy chi nhánh, Trụ sở chính và ngành Ngân hàng phát động.

Năm là, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu tiên phong đi đầu của các đảng viên trong việc thực hiện "chi bộ 4 tốt", góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Việc xây dựng và thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt” là chìa khóa để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới. Việc thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt” là yếu tố quan trọng nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nghị quyết mà Đảng ủy Vietcombank nói chung và Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch nói riêng đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất