Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong trường học – Kinh nghiệm từ thực tiễn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Đại hội Chi bộ 12, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ 12, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát triển mạnh mẽ

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, đơn vị trực thuộc Bộ Công thương, có chức năng đào tạo các bậc học tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, quy mô từ 36 ngàn đến 40 ngàn sinh viên/năm. Trường gồm 3 cơ sở đào tạo, cơ sở chính nằm trên địa bàn quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; 2 phân hiệu trực thuộc, nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Thanh Hóa. Trường hiện có 1.430 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 1.060 giảng viên (74,12%), gồm 7 giáo sư, 42 phó giáo sư, 288 tiến sĩ và 704 thạc sĩ. Đảng bộ nhà trường có 29 chi bộ, với 639 đảng viên.

Trong những năm qua, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết s 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tếĐảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, sáng tạo nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đảng ủy nhà trường xác định, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự học tập, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp thu những kiến thức khoa học mới để phục vụ xây dựng, phát triển đất nước và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Để hiện thực hóa chủ trương, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước “coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo ban hành, hoàn thiện nhiều chương trình, cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường để thực hiện, đồng thời tập trung nguồn lực cho ưu tiên cho phát triển đào tạo, trọng tâm là xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị dạy học hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và chất lượng đào tạo theo hướng quốc tế hóa, nhằm mang lại lợi ích cho người học, khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường.

Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt khâu trung gian, bố trí lực lượng cán bộ quản lý, giảng viên phù hợp với quy mô đào tạo của nhà trường; tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, thu hút giảng viên có trình độ cao về công tác tại trường; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời khuyến khích tính sáng tạo, tự chủ của các đơn vị, đề cao trách nhiệm cá nhân trong công việc được giao. Qua kiện toàn, đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường giảm về số lượng, tăng về chất lượng. So với năm 2013, tổng số cán bộ, nhân viên nhà trường giảm 333 người; số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ tăng 229 người.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, ngay từ đầu vào tuyển sinh, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh theo hướng gắn công tác tuyển sinh với thương hiệu nhà trường, bảo đảm chất lượng đầu vào và phân bổ hợp lý các chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm. Do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển hằng năm lớn, đứng thứ 14/235 các trường đại học trên cả nước, nên để thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh, nhà trường đã tập trung làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, tham gia ngày hội tuyển sinh do Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Tuổi trẻ tổ chức, đồng thời trực tiếp đến các trường THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh để tư vấn; nhà trường đã cấp một phần kinh phí để các đoàn học sinh THPT từ các tỉnh, thành phố đến tham quan môi trường học tập, sinh hoạt của sinh viên nhà trường... Từ đó, số lượng tuyển sinh hằng năm luôn đạt chỉ tiêu đề ra, chất lượng đầu vào được duy trì ổn định, nâng cao qua từng năm học và cao hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó, Đảng ủy chỉ đạo các khoa, phòng công tác chính trị và hỗ trợ sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các ngày hội nghề nghiệp, hội tư vấn việc làm, khảo sát thăm dò ý kiến đối với sinh viên đã tốt nghiệp. Thông qua kênh thông tin này, Đảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường nắm bắt được những nhu cầu và cơ hội để giúp cho việc đào tạo bám sát thực tế, xây dựng quy định chuẩn đầu ra đáp ứng như cầu của các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực; tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm việc làm, tìm kiếm học bổng và thể hiện được năng lực của mình.

Trong đào tạo, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo các khoa, bộ môn đổi mới phương pháp giảng dạy trên tinh thần “lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo“, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, thay đổi cơ cấu đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội. Nhà trường đã ký hợp tác với 2.200 doanh nghiệp, hằng năm cung cấp cho các doanh nghiệp hơn 3.000 vị trí việc làm; phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện chương trình đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; mời các doanh nghiệp cùng tham gia chuỗi cung ứng nguồn nhân lực chất lượng caovận động các doanh nghiệp hỗ trợ học bổng cho những sinh viên nghèo, vượt khó, hiếu học. Ngoài ra, nhà trường đã đào tạo 4 lớp tiếng Nhật miễn phí cho các sinh viên đủ điều kiện đi làm việc tại Nhật Bản và 19 khóa học nghiệp vụ ngắn hạn cho Dự án LOTTE-KOICA về phát triển toàn diện ngành phân phối bán lẻ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, Đảng ủy chỉ đạo các khoa, bộ môn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, bám sát nhu cầu thực tiễn, tích cực triển khai nghiên cứu các đề tài, đề án cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường, tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước... Đến nay, nhiều chính sách, chương trình khoa học nghiên cứu của trường đã được triển khai và công bố trên các tạp chí ISI/scopus; các sáng chế, đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường, sách giáo trình…  gia tăng cả về số lượng và chất lượng; nhiều giảng viên tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu đề tài khoa học các cấp. Trong 3 năm từ 2020 đến 2022, trường có 30 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận; 8 bằng sở hữu trí tuệ được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 1 bằng sáng chế; 44 bài báo thuộc danh mục WoS/Scopus phân hạng Q1, Q2 được công bố; 6 dự án khoa học - công nghệ, 1 giáo trình phục vụ đào tạo, 1 sách chuyên khảo và 2 đơn sáng chế; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường có tính ứng dụng cao được chuyển giao cho doanh nghiệp sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ như: nước mắm Cà Ty, chế phẩm vi sinh phục vụ chăn nuôi, sản phẩm “Nước cốt dịch dưa lưới”; công nghệ “Giống vi sinh vật”… Nổi bật trong năm 2022, trường đã chuyển giao “dây chuyền ép gạch không nungcho Công ty Đức Thành, dây chuyền được đánh giá cao và có chất lượng vượt trội so với dây chuyền thiết bị ngoại nhập. Ngoài ra, trường đã đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu: Metagenomics, cây dược liệu, công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản, công nghệ sinh học và thực phẩm, bảo vệ môi trường và sản phẩm xanh, công nghệ Hóa học, vật liệu tiên tiến, pin mặt trời chấm lượng tử, vật liệu dẫn điện trong suốt, điều khiển và tự động hóa….

Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong nhà trường cũng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, Cuộc thi đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, Hội nghị khoa học Trẻ... thu hút đông đảo sinh viên, học viên tham gia; bình quân có 500 bài báo của sinh viên đăng ký tham dự/1 Hội nghị khoa học Trẻ, hơn 100 đề tài/1lần tổ chức Giải thưởng Eureka, hơn 50 ý tưởng/năm Cuộc thi đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, hơn 30 đề tài/năm về nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học công nghệ như: Giải Nhất cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp năm 2022 cấp quốc gia, Giải 3 Eureka năm 2022 cấp thành phố, giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2022 cấp thành phố.

Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh hành trình về nguồn, tháng 8-2023

Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh hành trình về nguồn, tháng 8-2023.

Đảng ủy chỉ đạo các khoa, bộ môn đẩy mạnh công tác tư vấn và thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mời các tổ chức có uy tín đánh giá, kiểm định. Nhờ sự nỗ lực không ngừng và cải tiến qua từng năm, đến năm 2021 qua kết quả đánh giá lại trường đã đạt số điểm 684/500 và đạt tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA, ABET về: Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, an toàn thực phẩm...Theo công bố kết quả xếp hạng của tổ chức QS-Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh) vào tháng 9-2021, trường tiếp tục được xếp hạng 601+ các trường đại học tốt nhất khu vực châu Á, đứng thứ 11 những trường tốt nhất Việt Nam và đạt chuẩn chất lượng QS Stars 4 sao - 4 Stars. Ngoài ra, trường được phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai, hạng 2.165 toàn thế giới và lọt vào Top 5 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất Việt Nam; theo công bố kết quả xếp hạng đối sánh Bộ tiêu chuẩn UPM của Viện Đổi mới sáng tạo thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, trường có 5/8 lĩnh vực về Định hướng chiến lược, Nghiên cứu khoa học, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Phục vụ cộng đồng đạt chuẩn 5 sao.

Quan hệ hợp tác quốc tế được Đảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đẩy mạnh theo phương châm thiết thực, hiệu quả, nhà trường đã rà soát các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, đánh giá hiệu quả để đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong năm 2022, trường đã đón tiếp 27 đoàn khách quốc tế (trường học, doanh nghiệp, tổ chức) đến từ các nước, vùng lãnh thổ để trao đổi, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; ký kết 52 thỏa thuận với các đối tác đến từ Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, Hoa Kỳ, Ý, Nhật Bản, Ca-na-đa…để trao đổi sinh viên, giảng viên và học tập kinh nghiệm; tổ chức 7 đoàn công tác cho giảng viên đi nghiên cứu, tập huấn ở nước ngoài; ký hợp tác trao đổi sinh viên đại học mô hình 3+1 với Trường Cao đẳng Algonquin, Ca-na-đa; liên kết đào tạo trình độ đại học mô hình 2+2, trình độ thạc sĩ mô hình 1+1 với Trường Đại học Angelo (ASU), Mỹ; liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với Trường Đại học Liège, Bỉ; phối hợp với Anh Quốc triển khai Lễ khởi động dự án “Nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số” do Hội đồng Anh tài trợ; ký hợp tác với MOU, University of East Anglia (UEA, Anh Quốc), Công ty August và Trường Đại học Công nghệ Tokyo (Nhật Bản), tổ chức Build IT (Hoa Kỳ); Triển khai dự án KOICA (Hàn Quốc) về ngành thẩm mỹ; tìm kiếm chương trình hợp tác với: Ý, Hung-ga-ri Cu-ba, Ấn Độ, Đài Bắc, Lào, Căm-pu-chia...

Làm tốt công tác xây dựng Đảng

Trong công tác xây dựng Đảng, để đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, ngoài việc tập trung làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, sinh viên; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng và quan tâm, tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí để cán bộ, đảng viên, sinh viên được tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Nhờ vậy, đến nay 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường đều đạt chuẩn quy định, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, yêu nghề, tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào thi đua và có ý chí vươn lên để khẳng định mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy và nhiệm vụ của cấp ủy trong công tác phối kết hợp với Ban lãnh đạo nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên gắn với nhiệm vụ của từng khoa, phòng, bộ môn. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, bảo đảm nội dung, chất lượng yêu cầu. Chỉ đạo cấp ủy, người đứng đầu luôn đi sâu đi sát, làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân viên để kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, đấu tranh với các biểu hiện sai trái, tiêu cực, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói không đi đôi với làm; tạo điều kiện giúp đỡ cho những cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, tùy điều kiện, nhiệm vụ cụ thể, các chi bộ đã lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp tình hình của nhà trường để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, Đảng ủy nhà trường đã phân công các đồng chí cấp ủy viên tham dự sinh hoạt tại các chi bộ để hướng dẫn, giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Dựa trên các chỉ tiêu thi đua được xây dựng từ đầu năm học, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện sát đúng với tình hình thực tế của trường để thực hiện, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đảng viên. Song song với đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; kịp thời biểu dương, các gương điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy nhà trường quan tâm, chú trọng. Hằng năm, thông qua các phong trào thi đua dạy và học, phong trào hoạt động của các đoàn thể… các chi bộ xem xét, lựa chọn những cán bộ, giảng viên, sinh viên ưu tú, có năng lực, phẩm chất chính trị tốt để giới thiệu đi học lớp nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhà trường lấy công tác phát triển đảng viên làm một trong những tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng; qua đó, số đảng viên mới được kết nạp hằng năm tăng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2020 đến 2023 số đảng viên mới được kết nạp của trường là 134 đảng viên, trong đó phát triển từ lực lượng sinh viên là 85 đảng viên.

Đảng ủy Nhà trường luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên

Đảng ủy nhà trường luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Từ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, những năm qua chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, chính quyền, đoàn thể nhà trường được nâng lên, vai trò của đảng viên được phát huy; mối quan hệ giữa tổ chức đảng với chính quyền, đoàn thể trong nhà trường được gắn kết chặt chẽ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành được Đảng bộ, chi bộ nhà trường thực hiện tốt, hiệu quả; kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm, nhà trường đều đạt Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy thường xuyên quan tâm nâng cao nhận thức trong tập thể lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giảng viên, sinh viên về vai trò, ý nghĩa của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy đảng, của nhà trường và của mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên. 

Hai là, xây dựng chương trình đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học - công nghệ và nhu cầu của thị trường lao động. Quan tâm, đầu tư đúng mức về chất lượng đào tạo, nâng cao tính hội nhập, tính hiện đại và chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ba là, cấp ủy, Ban lãnh đạo nhà trường cần quan tâm, đầu tư đúng mức về chất lượng đào tạo, nâng cao tính hội nhập, tính hiện đại và chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi để thu hút đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi về làm việc tại trường và bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Bốn là, duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng tại các chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; coi trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong nhà trường, nhằm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đào tạo phương hướng thực hiện của nhà trường những năm tiếp theo là:

Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, có cơ cấu hợp lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ nghiên cứu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, có phẩm chất, năng lực chuyên môn giỏi, có uy tín, tư duy đổi mới, từng bước tiếp cận phương thức tổ chức, quản lý, điều hành, đào tạo tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường cả về trước mắt và lâu dài.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phù hợp với mỗi đối tượng, loại hình đào tạo nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Chú trọng giáo dục lối sống, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; kiên trì và nhất quán quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, gắn với thị trường lao động và kế thừa những thành tựu tiến bộ của khoa học, công nghệ.

Năm là, tăng cường nguồn lực đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại và đồng bộ, theo hướng xây dựng nhà trường thông minh, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.  

Sáu là, tăng cường công tác hội nhập quốc tế, bảo đảm tính toàn diện và thực chất. Xây dựng chiến lược quốc tế hóa và cam kết thúc đẩy quốc tế hóa như là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất