Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” để trong sạch, vững mạnh toàn diện (Bài 1)

Bài 1:

QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ CƠ SỞ KIỂU MẪU

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Đảng bộ Vietcombank đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng “Chi bộ bốn tốt" với các nội dung: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Đây là cách làm mới, sáng tạo, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, góp phần chung sức xây dựng Vietcombank ngày càng phát triển, đi đầu.


Từ nơi khởi đầu “Chi bộ bốn tốt”

Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch (Đảng bộ Sở giao dịch) là nơi đi đầu trong việc thực hiện xây dựng “Chi bộ bốn tốt” trong hệ thống Vietcombank. Từ cuối năm 2022, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/ĐU ngày 28-12-2022 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023, trong đó có kế hoạch xây dựng “Chi bộ bốn tốt”. Kế hoạch của Đảng ủy đã nhấn mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai xây dựng “Chi bộ bốn tốt” trong cấp ủy, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt”.

Công tác xây dựng “Chi bộ bốn tốt” tại Đảng bộ Sở giao dịch luôn bám sát vào chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Ngân hàng Vietcombank. Các tiêu chí xây dựng “Chi bộ bốn tốt” phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; được quán triệt, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục trong toàn Đảng bộ, gắn với việc đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên hằng năm. Việc chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện “Chi bộ bốn tốt” cùng với kết quả thực hiện công tác đảng hằng tháng của mỗi chi bộ được báo cáo đều đặn về Bộ phận chuyên trách công tác đảng, Phòng Quản lý nhân sự vào ngày đầu tiên của tháng. Đảng ủy giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các chi bộ. Các đồng chí ủy viên BCH phụ trách chi bộ nào có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện “Chi bộ bốn tốt” của chi bộ đó…

Với quyết tâm cao và những cách làm quyết liệt, hiệu quả, công tác xây dựng “Chi bộ bốn tốt” đang dần trở thành nền nếp ở Đảng bộ Sở giao dịch, trở thành đảng bộ cơ sở kiểu mẫu, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Vietcombank.

Lan tỏa các phong trào học và làm theo gương Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Người chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”[1]. Luôn lấy lời dạy của Người làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, không chỉ tiên phong trong công tác xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, Đảng ủy Sở giao dịch còn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Thông qua các cách thức tuyên truyền sáng tạo, đổi mới về tấm gương Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đã nhận thức sâu sắc về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tự giác học và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cũng từ đó, tự thân mỗi người nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình cùng khát vọng xây dựng và phát triển Ngân hàng Vietcombank vững mạnh toàn diện.

Để phát huy tinh thần hăng hái học tập và làm theo Bác, hng năm, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tổ chức cuộc thi về Đảng, về Bác Hồ với hình thức sân khấu hóa hấp dẫn, cuốn hút được đông đảo cán bộ, đảng viên  tham gia. Với các chủ đề như: Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn (năm 2019); Đoàn kết - Lời căn dặn thiết tha của Bác (năm 2020); Khát vọng phát triển VCB Sở giao dịch (năm 2021); Chuyển đổi số - nền tảng để vươn xa (năm 2022); Hiệu triệu khát vọng (năm 2023); các hình thức thi như viết, thơ ca, diễn kịch, ca nhạc…, các cuộc thi đã tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank thể hiện tài năng, sáng tạo trong việc tiếp thu và tổ chức thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Đảng.

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tổ chức Cuộc thi “Hiệu triệu khát vọng” năm 2023.

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tổ chức Cuộc thi “Hiệu triệu khát vọng” năm 2023.

Đây được coi là điểm nhấn ấn tượng của Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch; là đơn vị đầu tiên và tiêu biểu trong hệ thống Vietcombank triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề học tập hằng năm thành hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, thu hút sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Thông qua hoạt động này, nghị quyết của các cấp ủy đảng trở nên gần gũi với cuộc sống, với hoạt động lao động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các kết luận, chỉ thị, quy định… của Đảng về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, nhất là việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” được mọi người dễ nhớ, dễ thuộc và thực hiện. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Sở giao dịch ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường niên, Đảng bộ Vietcombank chỉ đạo các đơn vị phát động các phong trào thi đua như: thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; phong trào thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh; thi đua thực hiện chỉ tiêu phát triển khách hàng, chỉ tiêu phát triển sản phẩm... Thực hiện chủ trương của đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Sở giao dịch luôn đi đầu trong các phong trào, qua đó nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tuyên dương.

Ngân hàng Vietcombank đón nhân danh hiệu Anh hùng Lao động (tháng 4-2023).

Ngân hàng Vietcombank đón nhân danh hiệu Anh hùng Lao động (tháng 4-2023).

Hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học cũng được Đảng ủy Sở giao dịch chú trọng đẩy mạnh, với sự chỉ đạo sát sao và trực tiếp tham gia, hướng dẫn từ các thành viên Ban Giám đốc, thành viên Hội đồng khoa học. Các ý tưởng, sáng kiến đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, gắn với từng lĩnh vực cụ thể và mang tính khả thi cao. Năm 2022, hưởng ứng Cuộc thi “Vietcombank - 60 năm đổi mới và sáng tạo”, Chi nhánh Sở giao dịch đã có 55 sáng kiến dự thi, qua đó lựa chọn 7 sáng kiến dự thi cấp hệ thống. Năm 2022, Chi nhánh Sở giao dịch bảo vệ thành công 2 đề tài cấp hệ thống, được các hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc. Trong đó các giải pháp của đề tài “Hoàn thiện cơ chế tạo động lực cho người lao động trong công tác quản trị nguồn nhân lực theo xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã được triển khai ứng dụng thực tế tại Phòng Chính sách tài chính kế toán và Phòng Chính sách kế hoạch nhân sự trong năm 2023.

Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy khối đại đoàn kết thông qua các phong trào, hoạt động đã tạo sức mạnh tổng hợp để Đảng bộ Sở giao dịch thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra. Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Chi nhánh Sở giao dịch đã hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu được đặt ra từ đầu năm 2023, với điểm nhấn là chỉ tiêu lợi nhuận và dư nợ có tỷ lệ hoàn thành ở mức cao, chuyển dịch cơ cấu dư nợ theo đúng định hướng của Trụ sở chính và kiểm soát rủi ro tốt.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Vietcombank Sở gio dịch được tổ chức long trọng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch được tổ chức trang trọng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng được Đảng ủy thực hiện nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2022, Đảng ủy Sở giao dịch đã cử 44 cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; cử 46 đảng viên dự bị tham dự Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới; xét kết nạp được 26 đảng viên, trong đó 20 đồng chí là đoàn viên thanh niên ưu tú. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2022, Đảng bộ đã kết nạp được 53 đảng viên và hoàn thành 132,5% kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên.

Có thể khẳng định, hiệu quả từ xây dựng “Chi bộ bốn tốt” với các nội dung: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Xây dựng chi bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; Xây dựng cán bộ, đảng viên tốt đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch, qua đó khẳng định được uy tín của Ngân hàng Vietcombank với khách hàng, đối tác; chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để Vietcombank tiếp tục vươn lên tầm cao mới.


[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 14, tr.193.

(Còn tiếp...)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất