Cà Mau: 6 tháng đầu năm 2023, nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Kinh tế - xã hội ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, có lĩnh vực phát triển tốt, hầu hết các chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,61% (cùng kỳ năm 2022 tăng 4,17%); trong đó, khu vực ngư, nông, lâm nghiệp tăng 3,67%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,71%; khu vực dịch vụ tăng 8,04%; thuế sản phẩm tăng 1,87%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.300 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 50% kế hoạch cả năm, tăng 2,5% so cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định, nuôi tôm kết hợp nuôi một số loài thủy sản khác có hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sản xuất nông nghiệp ổn định; tổng sản lượng lúa sáu tháng đầu năm đạt 75,7% kế hoạch, tăng 3,5% so cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tôm nuôi cơ bản được kiểm soát. Công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và trồng rừng được triển khai thực hiện tốt.

Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trọng tâm đối với các xã có tiêu chí không đạt chuẩn so với quy định của Bộ tiêu chí mới. Quyết định công nhận xã Nguyễn Việt Khái đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay toàn tỉnh có 55/82 xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 67% tổng số xã.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,3% so cùng kỳ; sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều đạt trên 50% kế hoạch cả năm và tăng so cùng kỳ. Chỉ đạo triển khai đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt, bước đầu mang lại hiệu quả; tập trung xây dựng Đề án xuất khẩu điện tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Khu vực dịch vụ tăng hơn 8% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 43.808 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch, tăng 13,4% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại điện tử phát triển bước đầu. Du lịch tiếp tục phục hồi và dự báo tăng mạnh trong thời gian tới; đã thu hút hơn 1,16 triệu lượt khách tham quan du lịch, đạt 66,6% kế hoạch, tăng 36,2% so cùng kỳ; tổng doanh thu đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ.

Quản lý ngân sách nhà nước khá chặt chẽ, đúng quy định; tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 2.625 tỷ đồng, đạt 54,3% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ; chi ngân sách 5.227 tỷ đồng, đạt 44,5% dự toán năm, tăng 3,8% so cùng kỳ.

Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, đến nay đã giải ngân đạt 36,4% kế hoạch vốn năm 2023, cao hơn cùng kỳ (32,5%); một số công trình, dự án lớn đang chuẩn bị khởi công, khả năng giải ngân đúng kế hoạch.

Hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được triển khai tích cực; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Các chương trình quốc gia về y tế được thực hiện khá tốt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,3%; chỉ đạo rà soát, sắp xếp các cơ sở y tế sau dịch bệnh COVID-19, đồng thời thống nhất chủ trương xây dựng Đề án tổng thể đầu tư, xây dựng, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc duy trì nền nếp, kỷ cương học đường, rà soát, tập trung đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đến nay, toàn tỉnh có 358/499 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 71,7%.

Các chế độ, chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội... được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn dịp lễ, tết đảm bảo kịp thời, chu đáo, kiên quyết không để ai bị bỏ lại phía sau.

Triển khai thực hiện quyết liệt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2023, đào tạo nghề cho 7.000 lao động, bằng 25% kế hoạch năm, tăng 1,4% so cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 25.200 lao động, bằng 62,8% kế hoạch năm, tăng 0,5% so cùng kỳ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tập trung chỉ đạo các vụ án, vụ việc theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tham nhũng, tiêu cực; đã quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát tại 5 cơ quan, đơn vị và 1 cá nhân.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả quan trọng

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền các chương trình, sự kiện của đất nước, của tỉnh. Tăng cường các biện pháp đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và các biện pháp đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Chỉ đạo tổ chức và phát động sâu rộng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2023, kết quả có 1.922 bài gửi tham gia, các cơ quan chức năng đang tổ chức chấm thi, xét chọn theo kế hoạch.

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;... Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, quản lý biên chế, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị tỉnh được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Tổ chức 4 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, có 837 đồng chí tham dự.

Chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; trong đó, gợi ý kiểm điểm đối với 8 tập thể và 8 cá nhân có vấn đề cần lưu ý. Tổ chức khảo sát việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đảm bảo cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thực chất. Hoàn thành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chặt chẽ, thống nhất; chỉ đạo kết thúc thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 9-3-2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ.

Tặng Huy hiệu Đảng cho 519 đảng viên. Khen thưởng 10 tổ chức đảng và 60 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2018-2022). Công tác kết nạp đảng viên được chỉ đạo quyết liệt.

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra, giám sát kiểm điểm khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được các đoàn kiểm tra, kết luận; đồng thời, xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm. Tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo chặt chẽ xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và công chức đang công tác trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 95 đảng viên; trong đó, khiển trách 61 đảng viên, cảnh cáo 24 đảng viên, cách chức 2, khai trừ 8 đảng viên.

HĐND tỉnh kịp thời xem xét, cho ý kiến các nội dung do UBND tỉnh trình. HĐND các cấp kịp thời xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; tổ chức giám sát, khảo sát luôn bám sát theo các chương trình, kế hoạch.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đạt yêu cầu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm; tập trung xử lý những vấn đề về quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phương án ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn…

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, nhất là thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (năm 2022 xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố). Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế được thực hiện quyết liệt, thường xuyên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất