Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả tinh giản biên chế
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Hiện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã phối hợp xây dựng xong dự thảo về nguyên tắc lựa chọn thực hiện thí điểm 20% cơ quan, đơn vị, địa phương; định mức (tỷ lệ %) tinh giản biên chế, đang trình Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến.

Theo Đề án 06, cán bộ thuộc diện xem xét tinh giản biên chế của tỉnh được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ tài chính của tỉnh bao gồm: Cán bộ tự nguyện tinh giản biên chế. Những trường hợp thuộc diện được cấp có thẩm quyền xem xét tinh giản biên chế bao gồm: Cán bộ có 1 năm trước liền kề thời điểm xem xét, được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ có 2 năm trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xem xét được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ có 2 năm trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xem xét được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp hơn cán bộ khác cùng cơ quan, đơn vị nằm trong chỉ tiêu tinh giản biên chế được giao. Những trường hợp này, cơ quan, đơn vị vận động cán bộ tự nguyện có đơn đề nghị tinh giản biên chế.

Ngoài ra còn là cán bộ thuộc diện được cấp có thẩm quyền xem xét tinh giản biên chế nhưng không tự nguyện tinh giản biên chế, nếu trong trường hợp năm liền kề tiếp theo, cán bộ đó vào diện phải tinh giản biên chế theo quy định chung của Nhà nước thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính tinh giản biên chế của tỉnh.

Theo Đề án này, kết quả đánh giá, xếp loại năm 2021, cán bộ đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 73 người, chiếm tỷ lệ 0,84% (khối đảng có 3 cán bộ, công chức, viên chức; khối chính quyền có 9 cán bộ, công chức và 61 viên chức). Tỉnh ủy nhận xét, chất lượng đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm tại nhiều cơ quan, đơn vị chưa đúng thực chất với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác đánh giá còn hình thức, tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm và dân chủ hình thức trong đánh giá cán bộ vẫn còn khá phổ biến; tỷ lệ cán bộ xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” bình quân từng năm chỉ có 7,4 cán bộ, công chức (chiếm 0,33%) và 84,6 viên chức (chiếm 0,59%); số lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” có 22,2 cán bộ, công chức (chiếm 0,98%) và 594 viên chức (chiếm 4,17%).

Để Đề án thực hiện có hiệu quả, ngoài tuân thủ các nguyên tắc, quy định về tinh giản biên chế, Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh đến nguyên tắc: Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Cán bộ được tuyển dụng mới vào các cơ quan, đơn vị phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm, đúng chuyên ngành, lĩnh vực cần tuyển; qua thi tuyển công khai, minh bạch, bảo đảm trình độ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ…

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Đề án là một trong những đột phá của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng; là tâm huyết và trách nhiệm cao của hệ thống chính trị trong tỉnh trong đổi mới tinh giản biên chế cán bộ gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

“Để triển khai tổ chức Đề án đạt mục tiêu và kết quả thực chất, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thống nhất nhận thức và hành động với tinh thần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn. Tập thể lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức quán triệt, phổ biến Đề án đến cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.
Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai, quán triệt và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Đề án 06 của Tỉnh ủy Hậu Giang được ban hành vào tháng 5, đầu tháng 6 Chính phủ ban hành Nghị định số 29 Quy định về tinh giản biên chế, đây là điều kiện rất thuận lợi để công tác đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ của tỉnh sớm được triển khai đạt nhiều kết quả như mong muốn.

Nghị định 29 giao nhiệm vụ cho UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm; lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định; chỉ đạo Sở Nội vụ thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất