Quảng Ngãi ban hành Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”
Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà cho người dân gặp khó khăn ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa). Ảnh TL.

Việc chọn các thôn, tổ dân phố tại 3 địa phương trên để thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” bởi 3 địa phương đó đại diện cho các khu vực miền núi, đồng bằng và khu vực có nhiều đơn vị kinh tế tư nhân, từ đó có thể đánh giá đúng thực trạng hoạt động ở thôn, tổ dân phố; đồng thời rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rộng trong toàn tỉnh ở nhiệm kỳ tiếp theo nhằm phát huy tính sáng tạo, đổi mới tư duy, nhận thức trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân với  “cách làm mới” trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nội dung chủ yếu của Đề án như sau: Thống nhất chọn một ngày chủ nhật để bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện; điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, sẽ được tổ chức vào tháng 5-2022; xây dựng quy trình công tác nhân sự trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố gắn liền với nhân sự chi ủy, chi bộ thôn, tổ dân phố; cụ thể hóa tiêu chuẩn bí thư (phó bí thư, cấp ủy viên) chi bộ thôn, tổ dân phố, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

Thống nhất nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 2,5 năm gắn liền với nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố vào một ngày chủ nhật được thực hiện trước, sau đó tổ chức đại hội chi bộ theo quy định của Đảng. Thực hiện bí thư (hoặc phó bí thư, cấp ủy viên) chi bộ là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Khuyến khích ở những nơi đủ điều kiện thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Có 100% trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố là đảng viên; 100% chi bộ thôn, tổ dân phố có cấp ủy. Có 100% người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng, công tác dân vận và công tác quản lý nhà nước; trong đó, tất cả các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phù hợp với chức danh bí thư chi bộ và thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất