Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại Tuyên Quang

Cùng đi có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào cùng các đồng chí lãnh đạo thăm Di tích Đá Bàn.

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào cùng các đồng chí lãnh đạo thăm Di tích Đá Bàn.

Các đồng chí lãnh đạo và Đoàn công tác đã tới thăm Khu di tích cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Tại thôn Đá Bàn, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, Thủ tướng Chính phủ kháng chiến Lào, Chủ tịch Mặt trận Lào Ít-xa-la và các đồng chí cán bộ cách mạng Lào đã ở và làm việc. Cũng tại đây, tháng 12-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với các đồng chí trong Chính phủ kháng chiến Lào. Nhân dân thôn Đá Bàn đã cùng tiếp tế lương thực, che dấu, đảm bảo sự an toàn cho cán bộ các đồng chí lãnh đạo cách mạng Lào.

Đồng chí Xỉ-Xảy Lư-đệt-mun-xỏn cùng các đồng chí lãnh đạo trồng cây tại di tích Lào thôn Làng Ngòi.

Đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn cùng các đồng chí lãnh đạo trồng cây tại di tích Lào tại thôn Làng Ngòi.

Tại thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng, trong các năm 1950, 1951 là nơi Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Khăm-tày Xi-phăn-đon và hơn 200 đồng chí cán bộ, chiến sỹ cấp cao của Lào đã ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng Lào. Ngày 13 đến 15-8-1950 đã diễn ra Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào, quyết định thành lập Chính phủ kháng chiến Lào; bầu Hoàng thân Xu-pha-nu-vông làm Thủ tướng và làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận thống nhất Lào - Mặt trận Neo Lào Ít-xa-la; thông qua Cương lĩnh và xác định đường lối chính trị quan trọng của cách mạng Lào.

Đoàn tham quan cơ sở sản xuất chè Hải Đăng.

Đoàn tham quan mô hình sản xuất chè.

Tại xã Mỹ Bằng, Đoàn công tác đã tới thăm, tìm hiểu mô hình sản xuất, chế biến chè của Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ Hải Đăng và thăm vùng sản xuất nguyên liệu chè.

Đoàn cũng đến tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. Thái Bình là xã đầu tiên của tỉnh đạt nông thôn mới kiểu mẫu và là 1 trong 24 xã trên toàn quốc điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Thái Bình trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với Đoàn.

Lãnh đạo xã Thái Bình trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với Đoàn.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Thái Bình nói riêng, của tỉnh Tuyên Quang với các địa phương của Lào. Một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung trao đổi là phát huy vai trò chủ thể của người dân, việc huy động, sử dụng nguồn lực, cũng như sự hỗ trợ của Nhà nước trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đoàn thăm gia đình ông Nguyễn Tiến Hưng, hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại thôn 4, xã Thái Bình.

Đoàn thăm gia đình ông Nguyễn Tiến Hưng, hộ sản xuất - kinh doanh giỏi tại Thôn 4, xã Thái Bình.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất