Tăng cường hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào
Toàn cảnh hội đàm.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Tại hội đàm, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui mừng được gặp lại đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trong thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.   

 

Đồng chí Trương Thị Mai thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022; những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Ban Tổ chức Trung ương; về quan hệ Việt Nam - Lào và quan hệ giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào. Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước. Năm 2022 là năm có ý nghĩa lịch sử, dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào với chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu tổ chức thành công chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề cho 89 cán bộ cấp cao Đảng NDCM Lào.

 

Đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới. Những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, bài học kinh nghiệm đối với Lào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và có hiệu quả trong suốt thời gian qua. Đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn đã thông báo về tình hình Lào; về công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác tổ chức và cán bộ của Đảng NDCM Lào thời gian qua; quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng.

 

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong đoàn.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn đã trao đổi và thống nhất về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục tham mưu tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hoàn thiện kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ trẻ và cán bộ các tỉnh biên giới của Việt Nam - Lào - Căm-pu-chia theo thỏa thuận giữa các đồng chí đứng đầu của 3 đảng tại cuộc gặp vào tháng 9-2021. Duy trì quan hệ hợp tác giữa Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Cò-xạng Phắc của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất