Đại hội Công đoàn Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương: Tiếp tục chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn
Đại hội Công đoàn Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện nay, số lượng đoàn viên Công đoàn Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (sau đây gọi tắt là Công đoàn Văn phòng Ban) gồm 16 đoàn viên; trong đó, có 6 đoàn viên nữ (tỷ lệ 37,5%). Đoàn viên có trình độ đại học trở lên: 12 người (75%); trình độ tiến sĩ: 1 người (0,62%); trình độ thạc sỹ: 5 người (31,2%). Đoàn viên Công đoàn là đảng viên: 12 người (75%). Đoàn viên Công đoàn có trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên: 5 người (41,6%).

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Văn phòng Ban tuy có biến động về nhân sự, khối lượng công việc nhiều, các đồng chí trong BCH Công đoàn kiêm nhiệm nhiều chức vụ nhưng luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động phong trào của Công đoàn. Với tinh thần đoàn kết nội bộ, 100% đoàn viên Công đoàn luôn chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị - tư tưởng, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên Công đoàn được Công đoàn Văn phòng Ban quan tâm. Đoàn viên Công đoàn tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; phát huy sáng kiến, cải tiến trong công việc; đổi mới phương pháp làm việc, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý; tăng cường công tác tham mưu, giám sát để công việc đạt hiệu quả tốt, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các đề tài, đề án khoa học, qua đó phát huy được trí tuệ, tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực nghiên cứu, tổng hợp của đoàn viên Công đoàn, góp phần phục vụ cho công tác chuyên môn.

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho các đoàn viên trong cơ quan được thực hiện đầy đủ. Công đoàn Văn phòng Ban phối hợp lãnh đạo Văn phòng Ban thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho các đoàn viên có cơ hội đi tham quan, làm việc, học tập tại nước ngoài. Chế độ khen thưởng luôn được Công đoàn cơ quan phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Ban xét và bình bầu công khai, dân chủ đúng người, đúng việc; động viên kịp thời để đoàn viên phát huy hết khả năng của mình.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn thường xuyên thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Ban do lãnh đạo Ban chỉ đạo. Kịp thời thăm hỏi, trợ cấp, động viên đoàn viên và người thân trong những lúc ốm đau, khó khăn. Để góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Công đoàn Văn phòng Ban phối hợp với Văn phòng Ban duy trì nền nếp bếp ăn tập thể, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hằng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên; cấp phát sách chuyên ngành Y tế do lãnh đạo Ban và Hội đồng chuyên môn làm chủ biên…

Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Ban luôn đoàn kết xây dựng tổ chức Công đoàn Văn phòng Ban vững mạnh, tham gia xây dựng Chi bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên tham mưu lãnh đạo Văn phòng Ban quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo điều kiện để tổ nữ công hoạt động tích cực thông qua các phong trào thi đua. Vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn gương mẫu thực hiện các chính sách, chế độ, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, giữ vững phẩm chất, tư cách người cán bộ, công chức, viên chức sống trong sạch, lành mạnh.

Công đoàn Văn phòng Ban tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động do Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức; là nhân tố tích cực trong các phong trào văn nghệ, thể thao của cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Với nhiều thành tích, Công đoàn bộ phận Cơ quan Văn phòng Ban nhiều năm liền được công nhận là “Công đoàn bộ phận xuất sắc”, nhiều đoàn viên Công đoàn được khen thưởng đột xuất. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Văn phòng Ban vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 đoàn viên Công đoàn và tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đoàn viên Công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Uỷ viên BTV Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc trong việc tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí trong BCH Công đoàn Văn phòng Ban tuy ít người, nhiều việc nhưng rất tích cực, nhiệt tình trong công tác, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí tin tưởng rằng, Đại hội sẽ đồng thuận, thống nhất cao khi lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín bầu vào BCH Công đoàn Văn phòng Ban nhiệm kỳ mới, góp phần lãnh đạo hoạt động Công đoàn Văn phòng Ban hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng Ban, đồng chí Lê Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản cho Đại hội Công đoàn Văn phòng Ban nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn Văn phòng Ban đã thực hiện tốt chính sách cho người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng Ban trong hoạt động Công đoàn, là cầu nối giữa Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng Ban và Công đoàn tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Vụ. Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên Công đoàn, tạo khối đoàn kết trong cơ quan, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Uỷ viên BTV Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa BCH Công đoàn Vn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương khóa mới.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Uỷ viên BTV Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương (thứ 2, trái sang) và đồng chí Lê Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương tặng hoa BCH Công đoàn Văn phòng Ban khóa mới.

Với tinh thần “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào BCH Công đoàn Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí: Vũ Kim Anh, Lê Viết Quế, Phạm Thị Kim Loan.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất