Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2023-2028.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2017-2022, tuy gặp nhiều khó khăn do điều kiện khách quan, nhưng Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Công đoàn Ban, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Tạp chí nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Công đoàn Tạp chí đã cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động; phát động các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên... Đội ngũ đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có nhiều cố gắng, nỗ lực, lao động sáng tạo; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững là yếu tố thuận lợi để Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp vào sự phát triển chung của Tạp chí. Tình hình tư tưởng của cán bộ, phóng viên, người lao động ổn định, yên tâm công tác. Việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tạp chí đã tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên tại đơn vị như tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ nâng lương, nâng hạng/ngạch, khen thưởng, kỷ luật, chế độ thai sản và chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan các địa điểm di tích lịch sử… tạo môi trường đoàn kết, thân ái, hòa đồng, từ đó động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của mỗi đoàn viên.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của BCH Công đoàn Ban, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Chi ủy, Ban Biên tập, Công đoàn đã vận động toàn thể đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của Công đoàn Ban và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua với nỗ lực hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đoàn viên Công đoàn Tạp chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện theo tiêu chuẩn người cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Từ việc đẩy mạnh các phong trào thi đua đã góp phần cho Tạp chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các ấn phẩm tạp chí in, tạp chí điện tử chất lượng ngày càng được nâng lên. Giải Búa liềm vàng ngày càng lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn khóa mới.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương (thứ hai từ phải sang) và đồng chí Ngô Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn khóa mới.

Công đoàn Tạp chí đã tích cực tham gia các hoạt động và tuyên truyền các hoạt động của Công đoàn Ban như chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trao tặng nhà tình nghĩa cho thương, bệnh binh, trao tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh, trao tặng, ủng hộ quà cho các địa phương gặp thiên tai ở nhiều địa phương phía Bắc và miền Trung và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Với mục tiêu phấn đấu 100% viên chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn, khi Tạp chí tiếp nhận cán bộ, người lao động về công tác, Công đoàn Tạp chí tích cực vận động cán bộ, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, xin ý kiến Chi ủy, Ban Biên tập để đề nghị Công đoàn Ban kết nạp. Cùng với sự chỉ đạo, quan tâm của Chi ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Ban, nhiệm kỳ qua đã có 4 đoàn viên mới được kết nạp. Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn Tạp chí.

Các ý kiến thảo luận của các đoàn viên Công đoàn tại Đại hội đã đánh giá cụ thể hơn những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tạp chí nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời các ý kiến cũng đề xuất thêm các mục tiêu, yêu cầu trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trang trọng trong việc tổ chức Đại hội Công đoàn Tạp chí nhiệm kỳ 2023-2028; biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng. Các đồng chí trong BCH Công đoàn Tạp chí đã rất tích cực, nhiệt tình trong công tác, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực cho các đoàn viên Công đoàn tham gia. Đồng chí cũng nêu ra những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, tin rằng với sự đoàn kết thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo Tạp chí, các đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ tới sẽ cố gắng, nỗ lực để lãnh đạo hoạt động Công đoàn của Tạp chí đạt hiệu quả, phát huy hơn những ưu điểm, khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ qua để hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Việt Cường đề nghị BCH Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng quan tâm triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, BCH Công đoàn phải thật sự tâm huyết với các hoạt động của Công đoàn, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đề ra chương trình, hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách hiệu quả; thường xuyên đội mới nội dung, hoạt động và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động Công đoàn.

Thứ hai, BCH Công đoàn phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, tạo sự thống nhất để chung sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ, tổ chức các phong trào thi đua.

Thứ ba, tranh thủ sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Biên tập Tạp chí, tích cực tham gia xây dựng Chi bộ, cơ quan vững mạnh.

Thứ tư, tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm tạo sự gắn kết trong Công đoàn Tạp chí. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng những cá nhân điển hình qua các phong trào thi đua, từ đó động viên các đoàn viên Công đoàn tích cực học tập, lao động, công tác, xây dựng Công đoàn Tạp chí ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Chi ủy, Ban Biên tập Tạp chí, đồng chí Ngô Minh Tuấn, Bi thư Chi bộ, Tổng Biên tâp Tạp chí đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản cho Đại hội Công đoàn Tạp chí nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí khẳng định, nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã làm tốt công tác tổ chức, đã phát triển được 4 đoàn viên; quan tâm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, việc thực hiện quyền lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Tạp chí; bảo đảm quyền sinh hoạt chính trị của các đoàn viên Công đoàn như sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn, Chi hội; quan tâm đến đời sống của đoàn viên Công đoàn như bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, con cái và tứ thân phụ mẫu của cán bộ, tăng lương trước, đúng kỳ hạn, tham quan nghỉ mát theo chế độ. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí mong muốn BCH Công đoàn cần quan tâm đẩy mạnh hoạt động văn nghệ, thể thao cho sôi động; gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên; tin rằng BCH Công đoàn sẽ cố gắng, nỗ lực để lãnh đạo hoạt động Công đoàn của Tạp chí đạt hiệu quả, phát huy hơn những ưu điểm, khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ qua để hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đoàn viên Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào BCH Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí: Trần Thị Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Bá Thắng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Công đoàn Tạp chí có tổng số 14 đoàn viên, trong đó 11 đoàn viên trong biên chế (từ tháng 4-2023, 1 đoàn viên chuyển sinh hoạt về Quận ủy Tây Hồ do đi cơ sở theo sự phân công của Lãnh đạo Ban), 3 đoàn viên là cán bộ hợp đồng nên hiện nay có 13 đoàn viên. Có 7 đoàn viên nữ (chiếm 53,84%) và 6 đoàn viên nam (chiếm 46,16%). Đoàn viên nhiều tuổi nhất là 58, ít tuổi nhất là 36. Trong nhiệm kỳ qua, số lượng đoàn viên có nhiều biến động, 3 đoàn viên chuyển công tác, 2 đoàn viên nghỉ hưu.

Về trình độ: Trên đại học: Có 9/13 (chiếm 69,23%); đại học: 4/13 (chiếm 30,74%);

Lý luận chính trị: Cao cấp: 8/13 (chiếm 61,53%); Trung cấp 1/13 (7,6%). 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất