Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ để trở thành đô thị thông minh, hiện đại, phát triển bền vững
Đồng chí Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh  (bên phải) trao Quyết định thành lập Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (bên phải) trao Quyết định thành lập Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả Chương trình chuyển đổi số

Tính đến năm 2023, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thành công, kết quả mang tính nền tảng làm cơ sở để đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số Thành phố đến năm 2025 được thành công. Cụ thể như:

Về hạ tầng số: Thành phố đã triển khai thành công tập trung hạ tầng xử lý, lưu trữ dữ liệu của các cơ quan nhà nước (CQNN) trên nền tảng điện toán đám mây tại Trung tâm dữ liệu thành phố với đội ngũ quản trị, giám sát an toàn thông tin chuyên nghiệp 24/7.  Mạng chuyên dùng cơ quan đảng, nhà nước đã kết nối liên thông từ thành phố đến phường, xã, thị trấn. Hạ tầng cáp quang, in-tơ-nét băng rộng và hạ tầng mạng di động 3G, 4G hướng đến 5G cũng đã được kết nối khắp thành phố đến cấp xã, khu phố, ấp, hạn chế tối đa không có vùng lõm sóng. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu liên thông các hạ tầng thông tin trong thành phố và kết nối hệ thống Dữ liệu quốc gia, Trục liên thông văn bản Văn phòng Chính phủ, nền tảng Xác thực định danh và Cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư theo Đề án 06. Chữ ký số được triển khai rộng rãi cấp chữ ký số đến cán bộ, công chức và người dân. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được triển khai bài bản.

Về dữ liệu số: Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu thành phố, thực hiện số hóa, tích hợp Kho dữ liệu dùng chung thành phố, đạt được các kết quả:

Hình thành 8 kho dữ liệu lớn: (1) Kho dữ liệu Giải quyết thủ tục hành chính; (2) Kho dữ liệu Giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; (3) Kho dữ liệu Văn bản điều hành; (4) Kho dữ liệu Người dân (hộ tịch, dân cư, giáo dục đào tạo, lao động, cán bộ công chức); (5) Kho dữ liệu Doanh nghiệp; (6) Kho dữ liệu Quản lý đô thị trên nền bản đồ thống nhất (dữ liệu nền thông tin địa lý gồm 87 lớp dữ liệu, dữ liệu cấp, thoát nước, chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh, xử lý nước thải, hạ tầng giao thông, điện lực, địa chính, địa hình, quy hoạch đô thị); (7) Kho dữ liệu báo cáo, tổng hợp Thành phố (chỉ tiêu kinh tế - xã hội; chỉ số đánh giá chuyển đổi số DTI; cải cách hành chính Par Index; năng lực cạnh tranh DCCI); (8) Kho dữ liệu mở phục vụ phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở.

Bên cạnh đó, cổng dữ liệu của Thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ban, ngành, địa phương, đồng thời liên thông với các CSDL quốc gia; cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp.

Ra mắt Nền tảng Bản đồ số thành phố: giúp tạo lập Kho dữ liệu Gis thành phố và cung cấp Bản đồ số thành phố cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các ứng dụng Gis trong xây dựng đô thị thông minh.

Về xây dựng chính quyền số: 100% các cơ quan nhà nước của Thành phố đã triển khai Thư điện tử công vụ; Hội nghị truyền hình trực tuyến; Hệ thống Quản lý văn bản, tài liệu điện tử; Hệ thống thư mời họp, lịch công tác; Hệ thống tổng hợp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành.

Hoàn thành đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số đạt 740 dịch vụ công trực tuyến (460 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, 280 DVCTT một phần). Ra mắt Bản đồ thể chế TP. Hồ Chí Minh (http://bandotheche.hochiminhcity.gov.vn với các chỉ số công khai minh bạch về tiến độ giải quyết, dịch vụ trực tuyến, độ hài lòng cho người dân, tiến độ số hóa).

Nâng cấp Nền tảng tiếp nhận, trả lời và xử lý phản ánh, kiến nghị người dân qua tổng đài 1022: kết nối 700 đơn vị/đầu mối chịu trách nhiệm của 18 lĩnh vực. Năm 2023 tỉ lệ đúng hạn đạt 99,55%, giảm tỷ lệ trễ hạn từ 3% (năm 2022) còn 0,45% (năm 2023). Đồng thời, triển khai tích hợp Đường dây nóng của Thành phố vào Cổng thông tin 1022 nhằm triển khai đồng bộ đến tất cả các sở, ngành, quận huyện. Vận hành chính thức Hệ thống bản đồ số dùng chung của Thành phố làm cơ sở nền tảng cho các hệ thống thông tin địa lý (GIS) của chính quyền điện tử thành phố. Hoàn thành nâng cấp liên thông trục văn bản giúp kết nối, liên thông văn bản điện tử thông suốt của trên 1.500 đơn vị, tạo lập Kho văn bản số toàn thành phố. Triển khai trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo: trợ lý ảo trong hỗ trợ xử lý văn bản và phục vụ người dân trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Thành phố chính thức đưa vào vận hành Hệ thống quản trị thực thi TP. Hồ Chí Minh trên nền tảng số, hệ thống bước đầu cung cấp các kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội; chỉ tiêu Đảng bộ; kết quả cung cấp dịch vụ công và xử lý yêu cầu người dân thông qua các bộ chỉ số theo thời gian thực.

Về kinh tế số và xã hội số: Thành phố đã triển khai đáp ứng các chỉ tiêu đề ra năm 2023: tỷ lệ hộ gia đình có đường In-tơ-nét cáp quang băng rộng, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn thành phố đạt nhiều hiệu quả.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy kinh tế số và xã hội số trong những năm tiếp theo, Thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo về thúc đẩy kinh tế số TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Tổ chức nghiên cứu, thu thập số liệu và xây dựng dự thảo báo cáo về đánh giá đóng góp của kinh tế số trong GRDP trên địa bàn thành phố.

Tổ chức thành công hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số và đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số có sự hưởng ứng tham gia của các đơn vị thuộc các bộ, sở, ngành, quận huyện và xã, phường trên địa bàn thành phố; tổ chức Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) TP. Hồ Chí Minh năm 2023 có tính quốc tế, tiệm cận về phương thức và nội dung với các cuộc thi quốc tế; tổ chức hướng dẫn đào tạo, nâng cao nhận thức cho người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động người dân tham gia sử dụng các dịch vụ, tiện ích số của Thành phố tại UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức với 2.620 Tổ công nghệ số cộng đồng (11.059 thành viên).

Với những nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, UBND TP. Hồ Chí Minh là đơn vị duy nhất trong cả nước được Hội đồng Giải thưởng ASOCIO thống nhất lựa chọn và trao Giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc năm 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố đứng thứ 2 cả nước về chỉ số chuyển đổi số, đây là năm thứ 3 Thành phố liên tục tăng thứ hạng chuyển đổi số. Cổng Dịch vụ công Thành phố được xếp hạng 4/63 tỉnh, thành, mức A. Tỉ lệ đóng góp của kinh tế số trong GRDP của Thành phố ước đạt 18,66% GRDP của TP. Hồ Chí Minh năm 2022, đứng thứ 7 cả nước. Chỉ số hạ tầng số của Thành phố được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đánh giá cao nhất trong cả nước cùng với việc Thành phố ra mắt “Hệ thống quản trị thực thi TP. Hồ Chí Minh trên nền tảng số”, đây là sự sáng tạo và bước tiến mới trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt trong chính quyền số. Những kết quả này là thành quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ.

Đồng chí Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (đứng) chủ trì Hội nghị Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (đứng) chủ trì Hội nghị Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh.

Định hướng chương trình chuyển đổi số năm 2024

Chuyển đổi số là tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, là cuộc cách mạng của toàn dân. Chuyển đổi số thành công sẽ là một trong giải pháp mang tính nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI đến năm 2025. Năm 2024, Thành phố đã chọn cho chủ đề năm 2024 là  “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội”. Để thực hiện chủ đề này, Thành phố có những định hướng tập trung sau:

Về hạ tầng số: Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ, phát triển các hạ tầng trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây; hạ tầng mạng viễn thông, in-tơ-nét băng thông rộng, phủ sóng đến từng khu phố, ấp không có vùng lõm sóng. Đưa vào phủ sóng rộng rãi mạng 5G (sau khi Bộ TTTT cấp phép); đẩy mạnh các ứng dụng, dịch vụ 5G; các dịch vụ kết nối IoT, các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…

Về chính quyền số: Tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý trên môi trường số nhằm nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công toàn trình, thủ tục hành chính không giấy tờ; Ra mắt ứng dụng Công dân Thành phố trên di động nhằm giúp người dân giao dịch với chính quyền Thành phố hiệu quả, thuận tiện, đơn giản; Kiên quyết triển khai và vận hành các ứng dụng CNTT trên các nền tảng số liên thông thống nhất. Tập trung hệ thống thông tin đất đai và cấp phép xây dựng là 2 lĩnh vực có số hồ sơ lớn, phức tạp, ảnh hưởng nhu cầu người dân nhiều nhất. Triển khai Nền tảng số hóa và lưu trữ tài liệu điện tử thành phố và Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu thành phố nhằm làm giàu và khai thác hiệu quả Kho dữ liệu Thành phố. Đẩy mạnh phát triển các hệ thống thông tin địa lý GIS trên nền tảng Bản đồ thành phố; phát triển Trợ lý số hỗ trợ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và Trợ lý số hỗ trợ người dân trong sử dụng dịch vụ công;…

Về kinh tế và xã hội số: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, du lịch và an sinh xã hội; triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và người dân chuyển đổi số thông qua hoạt động triển khai đào tạo, tư vấn chuyển đổi số; hỗ trợ sử dụng các nền tảng số với giá rẻ; tập trung hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số phát triển, tạo động lực để thúc đẩy doanh nghiệp trong các ngành kinh tế thực hiện chuyển đổi số, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số; cải thiện môi trường đầu tư, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tiêu chí thu hút, hoạt động trong Khu công nghệ cao phù hợp với Nghị quyết số 98/2023/QH15 nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ số, vi mạch bán dẫn; ưu tiên khai thác hiệu quả công viên phần mềm Quang Trung, nghiên cứu hình thành thêm khu công nghệ thông tin tập trung tại Thành phố, phát huy hiệu quả chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, từ đó lan tỏa, tạo sự liên kết vùng trong phát triển công nghiệp công nghệ thông tin…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất