Đồng chí Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII
Đồng chí Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII (Ảnh: Việt Dũng).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII (Ảnh: Việt Dũng).

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiểu ban Nhân sự gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Tiểu ban.

Các đồng chí thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII họp phiên đầu tiên (Ảnh: Việt Dũng).

Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII họp phiên đầu tiên. (Ảnh: Việt Dũng)

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XII trình Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh thông qua; xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XII trình Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII. 

Các đồng chí thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII họp phiên đầu tiên (Ảnh: Việt Dũng).

Các đồng chí thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII họp phiên đầu tiên (Ảnh: Việt Dũng).

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ giúp việc gồm 4 đồng chí, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Tiểu ban Nhân sự xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khoá XII; xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khoá XII; xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khoá XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất