TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và quý 1 năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp của TP. Hồ Chí Minh đã luôn nỗ lực làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp và triển khai thực hiện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào kết quả công tác chung của TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Hồng Sơn báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Sơn báo cáo tại hội nghị.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, hoạt động báo chí TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Báo chí tiếp tục thông tin đậm nét, đầy đủ, kịp thời các hoạt động, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh; tăng cường tuyến nội dung về lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh …

Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xác định 17 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tham gia tổng kết thực tiễn, bổ sung cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về đường lối đổi mới đất nước; những thành tựu lý luận của Đảng trên cơ sở kế thừa, vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; phát huy vai trò các cơ quan báo chí tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức phát động tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Tiếp tục lan tỏa Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao Bằng khen và chúc mừng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Phú Nhuận nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao Bằng khen và chúc mừng Ban Tuyên giáo Quận ủy Phú Nhuận nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy Phú Nhuận vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất