Hiệu quả từ việc học tập và làm theo gương Bác ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Hà (Lào Cai)
Nội dung học tập và làm theo Bác thường xuyên được lồng ghép vào thực tiễn giảng dạy tại Trung tâm BDCT huyện Bắc Hà.

Thời gian qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) huyện đã tích cực tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm cập nhật, củng cố kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động không chuyên trách trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2018 đến nay, trung tâm đã mở được 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 1 lớp phát triển đảng, tiếp tục triển khai lớp bồi dưỡng chính trị cho đoàn viên. Với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, Trung tâm đã chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, trong đó đề cao tính tiền phong, gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

Ở Trung tâm BDCT huyện, việc học Bác rất thiết thực. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên, học tập Bác trước hết qua tinh thần trách nhiệm với công tác giảng dạy, chú trọng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng nội dung bài giảng bám sát thực tiễn. Học tập Bác cũng cần lựa chọn những vấn đề cơ bản, cốt lõi để nghiên cứu, trao đổi như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng của Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển hiện nay. Sau mỗi chuyên đề học tập, học viên viết bài thu hoạch liên hệ với thực tiễn công tác tại cơ sở, địa phương mình để việc học Bác trở nên gần gũi, thiết thực hơn.

Cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức tại Trung tâm BDCT huyện đã chú trọng lồng ghép các nội dung, tài  liệu chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh vào thực tiễn giảng dạy. Đồng chí Trần Hoàng Tuân, giảng viêm kiêm chức Trung tâm BDCT huyện Bắc Hà cho biết: Việc truyền đạt chuyên đề về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ được lồng gắn với nội dung bài giảng với các vấn đề gần gũi, thiết thực như: Phong cách nêu gương; lối sống giản dị, gần dân, trọng dân của Bác; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Những bài học ấy sẽ là hành trang quý giá góp phần nâng cao kiến thức lý luận và năng lực thực tiễn của các học viên sau mỗi lớp đào tạo.

Qua các năm, công tác quản lý lớp học tại Trung tâm ngày càng chặt chẽ và đi vào nền nếp; việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ngày càng hiệu quả hơn. Phát huy những kết quả đạt được từ việc thực hiện Chỉ thị số 05, trong thời gian tới, Trung tâm BDCT huyện tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần hướng tới, trong đó chú trọng lồng gắn các nội dung của việc học tập và làm theo Bác với việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Với nhiều nỗ lực trong các mặt công tác, liên tục trong nhiều năm qua, Trung tâm BDCT huyện Bắc Hà được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Kết quả này sẽ là tiền đề để việc học tập, làm theo gương Bác tại Trung tâm ngày càng đi vào thực chất, góp phần xây dựng và bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức mới, vun trồng những thế hệ cán bộ kế cận có đủ năng lực, phẩm chất, cùng đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Bắc Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất