Điện Biên phát huy vai trò người có uy tín cốt cán ở cơ sở
TP. Điện Biên Phủ đổi mới.

Theo đồng chí Đặng Duy Dương, Phó trưởng phòng Dân tộc (Ban Dân vận Tỉnh ủy) cho biết: Toàn tỉnh hiện có gần 300 người là uy tín cốt cán trong cộng đồng các dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc: Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Kháng, Xinh Mun, Hoa, Si La... hiện công tác và cư trú ở các xã, thôn, bản trong tỉnh. Trong số đó, người có uy tín cốt cán  giữ cương vị bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi ủy: 23%; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND: 15%; trưởng, phó thôn, bản gần 50%; trưởng phó đoàn thể cấp xã: 12%.

Điểm nổi bật của người có uy tín cốt cán là sự gương mẫu, tinh thần đoàn kết, khả năng tập hợp quần chúng của từng dân tộc trên địa bàn dân cư. Những người có uy tín cốt cán là tấm gương về ý chí vượt khó, kiên trung một lòng, một dạ vững tin và đi theo Đảng.

Đóng góp của người uy tín cốt cán trong những năm qua là hết sức to lớn, đa dạng, hiệu quả và thiết thực. Trước hết bằng uy tín, sự từng trải và nắm chắc thực tiễn địa phương, có chung ngôn ngữ và phong tục, tập quán đã chủ động  tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng dân cư, bắt đầu từ con cháu trong gia đình đến dòng họ tới bà con thôn, bản. Mỗi người có uy tín cốt cán đều tự giác, là đầu tàu gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, họ có ảnh hưởng rất lớn, bởi với đồng bào các dân tộc thì “Tai nghe không bằng mắt thấy, miệng nói không bằng tay làm”.

Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất, người có uy tín cốt cán đã biết tập trung vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất. Làm gương và vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản. Sử dụng giống ngô, lúa mới cho năng xuất cao. Đẩy mạnh khai hoang phục hóa, xây dựng hệ thống mương phai tưới tiêu. Bảo vệ rừng, trồng cây ăn quả, phát triển cây công nghiệp chè, cao su, cà phê tăng giá trị thu nhập trên cùng diện tích sản xuất. Phát triển du lịch, khôi phục nghề truyền thống như thổ cẩm, mây tre đan, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cho người dân.

Trên mỗi cương vị công tác,  người có uy tín cốt cán đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời những mâu thuẫn từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”, thúc đẩy trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống của mỗi dân tộc.

Trên mặt trận tư tưởng, an ninh, trật tự, người có uy tín cốt cán đã thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào chống di dịch cư tự do, tranh chấp đất đai, tuyên truyền đạo trái phép; không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân. Phối hợp với lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Trong công tác xây dựng đảng, họ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân các dân tộc...

Điển hình những người có uy tín cốt cán cơ sở của tỉnh trong những năm qua đó là: Vừ Vảng Dính, Bí thư Đảng ủy xã Pú Nhung (Tuần Giáo); Pờ Dần Sinh, Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã Sín Thầu (Mường Nhé); Cà Văn Pánh, Chủ tịch  UBND xã Thanh Chăn (Điện Biên); Hồ Xín Dèn, Chủ tịch MTTQ xã Phìn Hồ (Mường Chà); Khoàng Thị Chai, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lay Nưa (Mường Lay)...


Trao đổi với chúng tôi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ tỉnh cho biết, người có uy tín cốt cán  là vốn quý trong hệ thống chính trị ở cơ sở và ghi nhận những thành tích đã đạt được của họ thời gian qua. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền thường xuyên củng cố, chăm lo, xây dựng quy hoạch, tạo nguồn, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với những người có uy tín cốt cán trong tỉnh, để phát huy vai trò của đội ngũ này ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ này thực sự là trung tâm đoàn kết, chỗ dựa tinh thần của cộng đồng, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Điện Biên phấn đấu ra khỏi diện tỉnh nghèo đặc biệt khó khăn, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất