Bí thư cấp uỷ đối thoại trực tiếp với dân ở Đồng Tháp

Hơn bốn năm thực hiện Nghị quyết  Trung ương 5  khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, Chương trình hành động số 143 ngày 23-11-2007 của Tỉnh ủy, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã đạt một số kết quả đáng phấn khởi. Một giải pháp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện là bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Hoạt động này đã thổi luồng gió mới trong công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng.


Bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là kênh thông tin trao đổi hai chiều giữa cán bộ lãnh đạo với nhân dân và ngược lại, là cơ sở để lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhân dân ngày càng hiểu biết đầy đủ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chính qua các cuộc đối thoại, gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân làm cho mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng ngày càng gắn bó mật thiết. Điều này đã được chứng minh qua cuộc điều tra dư luận xã hội. Với số lượng 2.000 phiếu, 90,8% ý kiến khẳng định mối quan hệ giữa đảng bộ, chính quyền địa phương với nhân dân tốt và gần gũi hơn.

Các buổi tiếp xúc, đối thoại đã giải quyết được nhiều thắc mắc, bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Kết quả điều tra dư luận xã hội cho thấy có 72,7% ý kiến của nhân dân cho rằng đảng bộ và chính quyền địa phương đã giải quyết kịp thời, đúng thời hạn đã hứa. Đây là yếu tố góp phần giảm bớt số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bí thư cấp uỷ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là một diễn đàn dân chủ, qua đó, các đồng chí bí thư cũng như các tổ chức đảng, chính quyền kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc trong mối quan hệ giữa đảng bộ với nhân dân, thấy được những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành, những vấn đề cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết ngay. Từ đó có thêm cơ sở thực tiễn để tìm biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung những chương trình, kế hoạch, nghiên cứu ban hành những chủ trương mới phù hợp nguyện vọng của nhân dân, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn và củng cố niềm tin của dân với Đảng. Có 89,8% ý kiến cho rằng nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương.

Thực tế ở Đồng Tháp cho thấy, để tạo sự đồng thuận trong xã hội, phục vụ nhân dân tốt hơn, nhân dân chia sẻ những khó khăn với tổ chức đảng và chính quyền, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy hơn nữa mô hình bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đây là mô hình được nhân dân đồng tình ủng hộ. Điều tra xã hội học cho thấy 97,25% ý kiến đồng tình và yêu cầu tiếp tục thực hiện. Đây cũng là hình thức để nhân dân có nhiều ý kiến đóng góp cho Đảng, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Phản hồi (1)

Quang Thành 23/03/2012

Hay quá! Cần nhân rộng cách làm này ra toàn quốc.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất