Đề nghị xử lý chi bộ và đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc thu hồi đất tại Dự án đường Vành đai 3
Sơ đồ Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh

Sơ đồ Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.

Đề nghị xử lý chi bộ và đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc thu hồi đất tại Dự án đường Vành đai 3

Xem xét, xử lý kỷ luật đối với chi bộ, cấp ủy chi bộ và các đảng viên có liên quan tại Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn.

Theo nội dung văn bản này, Dự án Vành đai 3 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2011, UBND TP. Hồ Chí Minh đã đưa vào Kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành Thông báo thu hồi đất từ tháng 1-2023.

Liên quan đến công tác thu hồi đất thực hiện dự án Vành đai 3, trên địa bàn huyện Bình Chánh có khoảng 142.024,7m2 do Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn) đang tạm quản lý, sử dụng thuộc ranh dự án đầu tư xây dụng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của UBND huyện Bình Chánh thì lãnh đạo Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn không hợp tác, không chịu bàn giao đất.

Thường trực Ban Chỉ huy dự án thành phần 2, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối họp các sở, ngành và UBND huyện Bình Chánh mời lãnh đạo Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn để phân tích, vận động, thuyết phục Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND thành phố.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn không có thiện chí, không hợp tác, không chấp hành và đưa ra nhiều yêu sách bất họp lý, không đúng quy định pháp luật.

Hành vi nêu trên của tập thể Lãnh đạo Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đã có dấu hiệu vi phạm Quy định số 69-QD/TW ngày 16-7-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Cụ thể:

- Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 8 Chương II: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chủ trương, quy định của Đảng, làm tôn hại đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đến tài chính, tài sản của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

- Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 26 Chương III: “Thiếu trách nhiệm trong việc chắp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Do đó, Thường trực Ban Chỉ huy dự án thành phần 2, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP. Hồ Chí Minh) kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đối với Chi bộ, cấp ủy chi bộ và các đảng viên có liên quan tại Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn theo đúng quy định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất