Phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024
Lễ phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024.

Lễ phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024.

Cuộc thi nhằm tuyển chọn các kịch bản phim truyện và phim tài liệu hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có giá trị nội dung tư tưởng sâu sắc, truyền tải được những thông điệp mang tính lịch sử, thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhân văn, hướng thiện. Đồng thời tạo nguồn kịch bản chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ chính trị để sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước “Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đối tượng tham dự cuộc thi: Các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi.

Kịch bản dự thi phải là sáng tác mới, chưa tham dự các đợt tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung ương, địa phương, các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình, các bộ, ban, ngành; chưa đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước và quốc tế và chưa được sản xuất phim.

Kịch bản phim tài liệu bảo đảm có thời lượng để sản xuất phim từ 30 phút đến 45 phút, kịch bản phim truyện bảo đảm có thời lượng để sản xuất phim từ 90 phút đến 120 phút.

Về nội dung: Kịch bản có đề tài, nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong chặng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung kịch bản phản ánh một cách toàn diện, sinh động quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, những vấn đề mới của đất nước gắn với chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ gắn bó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ Đảng và chế độ XHCN.

Cơ cấu giải thưởng ở mỗi thể loại phim truyện và phim tài liệu bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba. Mỗi tác giả dự thi được gửi không quá 2 kịch bản cho mỗi thể loại.

Thời gian nhận kịch bản từ ngày 1-2-2024 đến hết ngày 1-4-2024. Vòng Sơ khảo từ ngày 15-4-2024 đến hết ngày 15-7-2024. Vòng Chung khảo từ ngày 30-7-2024 đến hết ngày 30-8-2024.

Kịch bản tham dự Cuộc thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Điện ảnh, số 147 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02438 452 402. Email: sangtackichban.cda@gmail.com.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi dự kiến tổ chức trong tháng 9-2024. Kết quả được thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng và website của Cục Điện ảnh (http://www.cucdienanh.vn). 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất