Hậu Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 14,21%, dẫn đầu cả nước
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công tác quý III/2023.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công tác quý III-2023.

Các lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng khá

6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) đạt 14,21%, dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực kinh tế khác đều tăng trưởng khá, công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng được chú trọng tập trung chỉ đạo; giải ngân vốn đầu tư công được triển khai thực hiện tích cực, quyết liệt.

Sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh tiếp tục duy trì và tăng trưởng; phương thức chăn nuôi đã được cơ cấu lại theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi quy mô lớn, chăn nuôi nông hộ áp dụng khoa học - công nghệ, chăn nuôi an toàn sinh học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất song hành với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Kinh tế tập thể, hợp tác xã đang dần phát triển, tăng về số lượng, quy mô, chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07- NQ/TU về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo kế hoạch đề ra, có chính sách ưu tiên đối với các sản phẩm khởi nghiệp nhằm tạo động lực để phát triển trên sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến, từng bước tạo dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, định danh nông sản, xây dựng chuỗi giá trị hướng đến đưa sản vật của tỉnh đến thị trường trong và ngoài nước.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục trên đà tăng trưởng khá. Doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các loại hình dịch vụ tiêu dùng khác đạt hơn 28.089 tỷ đồng, tăng 13,77% so với cùng kỳ.

Văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt và đạt được những kết quả tích cực. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng, kỷ niệm các sự kiện của tỉnh và đất nước được tổ chức chu đáo, tiết kiệm, ý nghĩa. Các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở; Đoàn vận động viên của tỉnh tham gia và đạt nhiều giải thể thao trong và ngoài nước.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ước đón 250.000 lượt khách tham quan du lịch tăng 55,5% so cùng kỳ, đạt 50% kế hoạch, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế tăng 347% so cùng kỳ, đạt 55,5% kế hoạch.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực y tế, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm triển khai theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Chú trọng công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đến nay, có 263/317 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 82,96%.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật

Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh với tinh thần chủ động, nghiêm túc, khoa học, chất lượng ngày càng được nâng lên, đặc biệt phát huy hiệu quả hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, giúp quá trình triển khai, quán triệt và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết nhanh, số lượng tham gia nhiều.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; xây dựng các trang, nhóm mạng xã hội trong lực lượng 35 các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức lớp tập huấn (mời Báo cáo viên Trung ương) truyền đạt kỹ năng viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên in-tơ-nét, mạng xã hội và kỹ năng tạo lập tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho lực lượng 35 - 47 các cấp trên địa bàn tỉnh; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2023.

Tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022-2023 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các cấp ủy, chính quyền chú trọng việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, việc làm cụ thể, nhất là nâng cao chất lượng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên, kế hoạch học tập làm theo của đoàn viên, hội viên gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào sáng kiến, hiến kế trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao, phong trào thi đua xây dựng mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất để toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng thực hiện.

2; Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng danh mục vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hậu Giang.

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng danh mục vị trí việc làm trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hậu Giang.

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhằm tạo đột phá hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng danh mục vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhằm để xác định mục tiêu của vị trí việc làm.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đổi mới về chất, thực hiện Quy định số 1120-QĐ/TU ngày 1-6-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần quan trọng trong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng tổng số toàn tỉnh 33.509 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 21 quyết định kiện toàn, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kịp thời cập nhật chỉ đạo của Trung ương, đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhiều cán bộ lãnh đạo phát huy năng lực, sở trường ở cương vị mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm. Chính sách cán bộ được chỉ đạo thực hiện thường xuyên kịp thời.

Các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 đã và đang thực hiện đúng quy trình, tiến độ đề ra. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 ở các cấp ủy được triển khai thực hiện khá sớm, bám sát chỉ đạo cấp ủy cấp trên, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Chỉ tiêu số 2 trong Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thực hiện tích cực, có 1.880 chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra để thực hiện (trong đó, 1.451 chi bộ có chi ủy, 429 chi bộ không có chi ủy).

6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 2.400 đảng viên và 250 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 149 đảng viên và 114 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 5 đảng viên; xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng và 49 đảng viên, với các hình thức: Khiển trách 32, cảnh cáo 9, cách chức 3, khai trừ 5.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tạo được điểm nhấn nổi bật là tập trung hướng về cơ sở với phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường cao tốc qua địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, hội viên, đối tượng chính sách, bà con dân tộc Khơ-me trên địa bàn tỉnh, thông qua nhiều hình thức như: Tặng quà, bàn giao nhà tình thương, nhà đại đoàn kết,... Kết quả đã khởi công xây dựng 449 căn, sửa chữa 7 căn nhà và vận động trao tặng 58.549 phần quà, tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp. Các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đều cải thiện so với năm 2021. Chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, bước đầu có kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện hạ tầng cho chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất