Đoàn khảo sát Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương làm việc tại tỉnh Hậu Giang
Đoàn khảo sát Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

Đoàn khảo sát Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Phát biểu chào mừng Đoàn khảo sát, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Hậu Giang rất chú trọng nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá, khảo sát và tận dụng các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Thông qua công tác nghiên cứu khoa học, khảo sát thực tế giúp cho việc xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định của tỉnh ngày càng có chất lượng, thực chất, mang tính đồng bộ, liên thông, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ để Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy khi đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, Tỉnh ủy Hậu Giang luôn quan tâm, chỉ đạo các ban, cơ quan đảng của Tỉnh ủy không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối đảng. Nhờ đó, công tác nghiên cứu khoa học tại các ban, cơ quan đảng phục vụ công tác tham mưu của Tỉnh ủy ngày càng có hiệu quả thiết thực. Cụ thể, tham mưu xây dựng và ban hành 15 nghị quyết, 9 đề án, 45 chương trình, 31 chỉ thị triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương cũng như những chủ trương, định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết, đề án tiêu biểu. Đặc biệt là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng và cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương ấn tượng với sự phát triển của tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh đều dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học bài bản, kỹ lưỡng, nên khi triển khai trong thực tế mang lại hiệu quả cao. PGS, TS. Vũ Văn Phúc tin tưởng khi tỉnh Hậu Giang thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề để tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất