Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quản lý

 

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu khai giảng lớp học.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu khai giảng tại lớp học.

Dự Lễ khai giảng còn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các bơn, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng 108 học viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc và các đồng chí là cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong toàn Đảng bộ vì các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối đều công tác trong các cơ quan tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước ở Trung ương. 

 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lựa chọn 3 chuyên đề không trùng lắp với các chuyên đề đã cập nhật của những năm trước, đồng thời những chuyên đề được trình bày lần này kịp thời cập nhật những vấn đề mới vừa được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, liên quan trực tiếp tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về kinh tế số được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Báo cáo viên là các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả có nhiều kinh nghiệm thực tiến và uy tín ở Trung ương trực tiếp trao đổi, truyền đạt các nội dung theo chương trình học tập.

 

 Để lớp học đạt kết quả theo yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các học viên phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học bên cạnh việc tiếp thu các kiến thức trên lớp, mỗi đồng chí cần tự nghiên cứu, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, tăng cường đối thoại, trao đổi đa chiều. Tích cực trao đổi, thảo luận giữa báo cáo viên với người học và giữa các học viên với nhau về những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp tại đơn vị để tìm lời giải cho các vấn đề thực tiễn nóng bỏng, cấp bách dưới sự gợi mở của báo cáo viên.

 

Bên cạnh đó, các đồng chí báo cáo viên mở rộng nội dung học tập, lấy ví dụ phong phú từ thực tiễn ở địa phương, cơ sở làm căn cứ cho việc tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đó, các học viên tiếp tục quán triệt, triển khai trong thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Lớp học diễn ra từ ngày 1 đến 2-11-2022. Các học viên nghe báo cáo viên truyền đạt và thảo luận 3 chuyên đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân; Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất