Hậu Giang: Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh áp dụng cách làm mới nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể
Quảng cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Quảng cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, nghị quyết gồm: Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị áp dụng cách làm mới nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy tổ chức thảo luận tại hội trường, đồng thời chia đại biểu thành 4 tổ cấp tỉnh, 8 tổ cấp huyện để trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản trên. Đây là cách làm mới của Tỉnh ủy nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong xây dựng các chương trình, nghị quyết. Qua đó, ghi nhận gần 130 lượt ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm. 

Cụ thể: Đối với Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, đại biểu cho rằng UBND tỉnh cần có chính sách, kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đai, tránh tình trạng quy hoạch treo kéo dài nhiều năm dẫn tới lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đối với Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19, đại biểu phản ánh tình trạng “được mùa mất giá”, “cung vượt cầu” vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người nông dân. Do đó, đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ khi người nông dân rơi vào tình trạng này, giúp bà con có điều kiện tái sản xuất vào mùa sau. Để hạn chế xảy ra tình trạng “được mùa mất giá”, “cung vượt cầu”, đại biểu còn đề xuất cần có 1 tổ chức nghiên cứu dự báo về thị trường, kết nối cung cầu nông sản. Hoạt động của tổ chức này giúp dự báo thị trường tiêu thụ nông sản, định hướng, khuyến khích người dân trồng trọt, chăn nuôi các loại cây trồng, vật nuôi mà thị trường đang cần. Đại biểu còn cho rằng việc quản lý, điều hành hoạt động hợp tác xã nông nghiệp thời gian qua còn yếu, có tình trạng nhiều máy móc, thiết bị được đầu tư phải “đắp chiếu” do không có người biết sử dụng. Do đó, trong Nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20, đại biểu cho rằng tỉnh cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý hợp tác xã để họ có đủ năng lực, trình độ lãnh đạo, điều hành hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn, góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào kinh tế hợp tác.

Về Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21, đại biểu kiến nghị tỉnh cần nhấn mạnh đến giải pháp quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Bởi lẽ, dù có quy chế, quy định cụ thể, nhưng việc triển khai quản lý đảng viên đi làm ăn xa thời gian qua rất khó khăn, cần có giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn…

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy còn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Tỉnh ủy còn thực hiện công tác cán bộ để giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu trước văn bản, tài liệu Hội nghị, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các chương trình, nghị quyết. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề các đại biểu thảo luận. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện, ký ban hành các văn bản được thông qua tại Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt đầy đủ chương trình thực hiện Nghị quyết số 18 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị về đổi mới, hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo sự đồng thuận, đưa nghị quyết, chương trình về đất đai thực sự đi vào cuộc sống.

Thứ hai, các cấp chính quyền trong tỉnh cần phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các địa bàn trong tỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hoá theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Thứ ba, đổi mới hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tăng nguồn lực tài chính, tài nguyên, nhân lực hỗ trợ kinh tế tập thể. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị trong tỉnh tổ chức quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, chất, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất