44 cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Hồ chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với TP. Hồ Chí Minh triển khai Nghị của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với TP. Hồ Chí Minh triển khai Nghị của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

44 cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Hồ chí Minh

Tại Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị đã giao: “Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo ban hành Nghị quyết của Quốc hội (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội) để cho phép thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TP. Hồ Chí Minh. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với Thành phố để hoàn chỉnh Đề án ban hành Nghị quyết mới về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển Thành phố trình Quốc hội”.

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV (ngày 24-6-2023), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2023.

Nghị quyết này đã nhận được sự đồng thuận rất cao của đại biểu Quốc hội, kết quả biểu quyết thông qua đạt tỉ lệ 97,3%. Nghị quyết quy định 44 cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có 7 cơ chế kế thừa từ Nghị quyết số 54/2017/QH14; 4 cơ chế đã ban hành cho các địa phương khác; 6 cơ chế được đưa vào các dự án luật đang trình Quốc hội và 27 cơ chế, chính sách chỉ riêng TP. Hồ Chí Minh được áp dụng. Có thể nói, đây là Nghị quyết quy định số lượng cơ chế, chính sách đặc thù lớn nhất từ trước đến nay được Quốc hội thông qua.

Tại Nghị quyết, Quốc hội đã giao Chính phủ 4 nhiệm vụ.

Thứ nhất, ban hành Nghị định quy định chi tiết với 3 nội dung: (i) quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; (ii) miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố; (iii) việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường.

Thứ hai, tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết vào năm 2026, tổng kết vào năm 2028.

Thứ ba, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Thành phố cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, phân quyền cho Thành phố.

Thứ tư, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thẩm quyền nhằm điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý, phát triển Thành phố. Mở rộng việc phân cấp, ủy quyền cho HĐND và UBND thành phố so với các quy định hiện hành.

Nghị quyết giao Thủ tướng Chính phủ 1 nhiệm vụ: Ban hành quy định phân cấp, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Cán bộ là yếu tố quyết định

Tại cuộc làm việc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương đã quan tâm toàn diện, sâu sát, kịp thời với Thành phố. Trong đó, quan điểm tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách vượt trội, có tính đột phá bằng cơ chế thí điểm với TP. Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với TP. Hồ Chí Minh là rất kịp thời và ngày mai, Thành ủy thành phố sẽ tiếp tục có cuộc họp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. UBND, HĐND thành phố cũng sẽ kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

Bí thư TP. Hồ Chí Minh cho rằng, tổ chức thực hiện Nghị quyết là công việc có nhiều khó khăn, thách thức và trong quá trình đó, yếu tố quyết định là cán bộ, con người, các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ và Thành phố sẽ làm hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất có thể.

Có kế thừa, phát triển và có đột phá

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cần xác định việc triển khai Nghị quyết không chỉ riêng cho TP. Hồ Chí Minh, nếu thực hiện thành công thì cả nước cùng được hưởng, nên đây là nhiệm vụ chung, cả nước phải cùng chung tay với TP. Hồ Chí Minh, mỗi người, mỗi cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần thực hiện tốt các công việc được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là  “cả nước vì TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh vì cả nước”. 


Hoàn thành các văn bản hướng dẫn chậm nhất là ngày 15-8

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo trong triển khai Nghị quyết là phải chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, hành động quyết liệt và có sản phẩm cụ thể với hiệu quả cân đong đo đếm được, nhân dân được thụ hưởng thật.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhất trí với ý kiến của TP. Hồ Chí Minh thành lập ngay Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Phó Bí thư Thành ủy thành phố làm Phó Trưởng Ban Thường trực; giao Bộ KH&ĐT là cơ quan đầu mối. Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay Kế hoạch hành động của Chính phủ, trong đó phân công nhiệm vụ rõ ràng, giao các Phó Thủ tướng phụ trách. Hai văn bản này phải ban hành trong vài ngày tới.

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với VPCP và TP. Hồ Chí Minh rà soát những nội dung cần phải ban hành Nghị định thì tham mưu Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, đi đôi với phân công bộ, ngành chủ trì và các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. Các bộ, ngành cũng phải khẩn trương ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn trong thẩm quyền với thủ tục rút gọn. Các nhiệm vụ trên phấn đấu hoàn thành trong tháng này, chậm nhất là ngày 15-8.

Riêng nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tham mưu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình Thủ tướng ban hành ngay trong tháng 7 này.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; nếu xuất hiện các khó khăn, vướng mắc thì tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn; đề nghị các cơ quan báo chí tập trung khuyến khích, cổ vũ, động viên, đồng hành cùng Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh và các bộ ngành trong quá trình thực hiện, triển khai Nghị quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bằng được và tin tưởng rằng sẽ thực hiện thành công các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất