Tạp chí Xây dựng Đảng số 7/2013

Tạp chí Xây dựng Đảng số 7/2013

  • 7
  • 2013

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ chí minh nói về xây dựng, củng cố tổ chức đảng

***

Vận dụng quan điểm của V.I.Lê-nin trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng

ThS. Phạm Việt Hải

Về bổ sung và thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

Nguyễn Đức Hà

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cơ sở đảng xã, phường, thị trấn

Đỗ Phương Đông Phó vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương

Thành công nhờ sức mạnh tổng hợp

ThS. Nguyễn Phi Long và Đức Hảo

Bí thư cấp ủy cơ sở với việc xây dựng hệ thống chính trị

Đinh Văn Năm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Sóc Sơn

PGS, TS. Phan Hữu Tích Học viện CT - HCQG Hồ Chí Minh

Củng cố, phát huy vai trò hệ thống chính trị trong vùng đồng bào có đạo ở Nghệ An

Phan Thanh Đoài, Nguyễn Mỹ Tặng Tỉnh ủy Nghệ An

Xây dựng tổ chức đảng ven biển ở Bình Định

Đức Anh - Nguyễn Long

Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Đam Rông

Đăng Lộ

Sức bật Cà Ná

Thu Thủy

Chính sách hậy phương quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trung tướng Lê Văn Hân Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thượng tướng, VS, TS KHQS. Nguyễn Huy Hiệu Nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Mấu chốt là phải gương mẫu, làm gương

Đình Trang (thực hiện)

Quan điểm, giải pháp của Đảng về phát triển bền vững

TS. Ngọ Văn Nhân Trường Đại học Luật Hà Nội

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tận tụy

Minh Hằng

Nghiên cứu - Trao đổi

Thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng cầm quyền

PGS. Trần Đình Huỳnh

Hoàn thiện cơ cấu ban tổ chức các cấp ủy địa phương

TS. Võ Thị Mai Phó vụ trưởng, Ban Dân vận Trung ương

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở đảng bộ Công an

Trịnh Thị Tân Phòng Quản lý học viên, Học viện Cảnh sát nhân dân

Chống diễn biến hòa bình trên báo điện tử

Vũ Thị Thanh Tâm

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Luôn sâu sát cơ sở và biết dựa vào dân

Hoàng Văn Uyển Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

Ý kiến đảng viên

Nấc thang dân chủ

Phan Anh

Đảng viên phấn đấu tốt

Làm giàu bằng một bàn tay

Bá Thắng

Sinh hoạt Đảng

Con nuôi

Minh Anh

Thông tin công tác xây dựng đảng

Giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Hồng Phúc

Sơ kết việc thí điểm đưa 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo

Bảo Minh

Quốc tế

Cu-ba tăng cường vai trò các tổ chức cơ sở đảng

Vũ Huyền

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 7-2012

Tạp chí Xây dựng Đảng

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên số 7-2013

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Mới nhất

Xem nhiều nhất