Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2013

Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2013

  • 5
  • 2013

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tổ chức bộ máy

***

Mầm mống hiện thực của đời sống là nhân dân

PGS. Trần Đình Huỳnh

Những khó khăn, bất cập và giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Vũ Thị Thủy Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ

Tại sao biên chế tăng?

PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội

ThS. Phạm Đức Vinh

Tổ chức và hoạt động của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương sau khi kết thúc hoạt động của ban cán sự đảng

Nguyễn Mạnh Toản Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban TCTƯ

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà nước

ThS. Nguyễn Khắc Dịu

Mô hình Bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện nơi không tổ chức HĐND ở miền Trung

Phương Anh

Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện ở phía Nam

Lê Thủy

Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng cấp xã

Phạm Mạnh Khởi Phó vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong quân đội

ThS. Phạm Việt Hải Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga

Xây dựng lực lượng nòng cốt ở Tây Nguyên

TS. Nguyễn Thế Tư

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Trần Quang Dũng Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn

Động lực tạo đà, tiếp sức phong trào Phụ nữ Quân đội

Phạm Giang

Nơi có những người thầy với tình yêu nghề cháy bỏng

Bài, ảnh: Hoàng Thanh Nga

Nghiên cứu - Trao đổi

Nét mới trong kiểm soát quyền lực

ThS. Phạm Thu Lan Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh

Quyền uy của người đứng đầu

ThS. Bùi Thị Ngọc Mai Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh

Một số giải pháp thực hiện tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng

Thượng tá, ThS. Nguyễn Văn Phương Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Về phong cách lãnh đạo của bí thư đảng ủy phường ở TP. Hà Nội

Nguyễn Ngọc Ánh Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Đi mãi chưa qua một đoạn đường

Bùi Đức Lại

Ý kiến đảng viên

Chấm điểm công chức

Vũ Lê

Đảng viên phấn đấu tốt

Một công dân Thủ đô ưu tú

Bài và ảnh: Bá Thắng

Sinh hoạt Đảng

Hai xuống một lên

Thủy Minh

Thông tin công tác xây dựng đảng

Lập ba đảng bộ cơ quan Trung ương

Phúc Hồng

Hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Lê Thuỷ

Quốc tế

Tuyển chọn công chức tại một số quốc gia

Đình Tùng

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 5-2013

***

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên số 5-2013

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Mới nhất

Xem nhiều nhất