Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2012

Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2012

  • 10
  • 2012

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tổ chức

***

Đổi mới công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Tô Huy Rứa Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Trần Lưu Hải Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức TƯ

Văn hóa tổ chức

PGS. Trần Đình Huỳnh

Nghĩ về Ngày truyền thống 14-10 của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Bùi Văn Tiếng Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tổ chức tỉnh, thành uỷ

Hà Thư

Xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức ở cơ quan đảng

Phạm Đức Vinh Phó vụ trưởng Ban Tổ chức TƯ

Để nâng cao chất lượng công tác của ban tổ chức cấp huyện ở Đồng Tháp

Đinh Văn Năm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Làng Chăm đổi mới

Thu Thủy

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trở thành tập thể xuất sắc từ học và làm theo Bác

Lan Phương

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Suy ngẫm từ công việc tổ chức xây dựng Đảng

Bùi Đức Lại

Nghiên cứu - Trao đổi

Về đánh giá cán bộ

Nguyễn Hồng Pháp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận

Đổi mới việc lựa chọn cán bộ để đề bạt, bổ nhiệm

Hồng Chương

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí

Nguyễn Huy Ngọc Ban Tuyên giáo Trung ương

Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tại Hà Nội

Nguyễn Ngọc Ánh Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh

Ý kiến đảng viên

Lấy phiếu tín nhiệm

Thu Huyền

Dân với Đảng

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Cao Hà

Sinh hoạt Đảng

“Chạy” đánh giá

Lê Thủy

Thông tin công tác xây dựng đảng

Đoàn đại biểu Tạp chí KOSANG PHAK (Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào) thăm và làm việc tại Việt Nam

Thu Huyền

Kết quả bước đầu kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở cơ quan Trung ương và tỉnh, thành ủy

Trần Thuỷ

Đảng viên phấn đấu tốt

Tâm huyết với nghề

Thu Hoài

Quốc tế

Đảng cộng sản Trung Quốc với giữ gìn tính thuần khiết

Đặng Đình Lựu

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 10-2012

***

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên tháng 10-2013

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Mới nhất

Xem nhiều nhất