Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2012

Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2012

  • 9
  • 2012

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

***

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về báo chí

***

Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhà nước dân chủ đầu tiên ở Việt Nam

PGS. Trần Đình Huỳnh

Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách đối với sự phát triển bền vững của đất nước

***

Tầm nhìn văn hoá trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Bích Thu Trường Đào tạo cán bộ dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII: Tiếp tục cải tiến, đổi mới nhiều nội dung quan trọng

Thu Huyền

Quyết tâm đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu

Tô Huy Rứa Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Để góp phần tích cực triển khai và cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI

Trần Lưu Hải Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dự báo chiến lược

Trần Thiết

Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Giáp Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Hà Nội đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ

Lan Phương

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Lai Châu

Nguyễn Hữu Soạn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu

Kinh nghiệm tạo nguồn cán bộ nhìn từ thực tiễn Đà Nẵng

Bùi Văn Tiếng Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Đổi mới chính sách cán bộ

Đỗ Phương Đông

Nội lực Lý Sơn

Thu Thủy

Đổi mới đào tạo cán bộ từ thực tiễn Cam Ranh

Trương Thị Bạch Yến Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III

Nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở Kiên Giang

Nguyễn Hòa Hiệp Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ mới

PGS. TS. Phan Hữu Tích Học viện Xây dựng Đảng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ươm những mầm xanh

Bảo Yến

Nghiên cứu - Trao đổi

Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan nhà nước

Bùi Đức Lại

Ý kiến đảng viên

Dựa vào dân

Thủy Anh

Thông tin công tác xây dựng đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ

Lê Thủy

Đảng viên phấn đấu tốt

Niềm tin ở hoa hồng

Đặng Tuấn Linh

Sinh hoạt Đảng

Liệu có an toàn?

Thủy Minh

Quốc tế

Một chặng đường Việt Nam - Lào kề vai sát cánh, hữu nghị, thuỷ chung

Đình Anh

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số tháng 9-2012

***

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên số tháng 9-2012

***

Mới nhất

Xem nhiều nhất