Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2012

Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2012

  • 8
  • 2012

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về thực hành dân chủ

***

Bài học trường tồn về đại đoàn kết dân tộc

TS. Nguyễn Thị Bích Thu Trường Cán bộ dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Cách đối với cán bộ của đồng chí Võ Chí Công

Đỗ Thắng và Yến Giang

Tính tất yếu mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng

TS. Dương Trung Ý

Động lực cơ bản của quá trình đổi mới

PGS. Trần Đình Huỳnh

Về phát huy dân chủ trong Đảng

Phạm Đức Vinh

Để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

GS, TS. Nguyễn Văn Huyên

Quyền của đảng viên và vấn đề thực hành dân chủ trong Đảng

Vĩnh Trọng

Thực hiện dân chủ, công khai trong đánh giá cán bộ

Nguyễn Hồng Chương

Dân chủ trong đánh giá cán bộ ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Lan Phương

Bí thư cấp uỷ đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Đồng Tháp

Đinh Văn Năm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Cách nào lãnh đạo giải phóng mặt bằng hiệu quả?

Trần Quyền

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn ở Tây Nguyên

Thu Huyền

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

May 10 luôn có Bác

Phạm Giang

Nghiên cứu - Trao đổi

Mấy ý kiến về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Bùi Đức Lại

Luân chuyển cán bộ trong công an nhân dân

Lê Văn Hạnh Văn phòng Bộ Công an

Ý kiến đảng viên

Nhiều hay ít?

Minh Đức

Thông tin công tác xây dựng đảng

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến về đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Minh Tuấn

Ban Tổ chức Trung ương đưa công chức trẻ đi thực tiễn tại cơ sở

Xuân Thắng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trên Tạp chí Xây dựng Đảng

Thủy Minh

Đảng viên phấn đấu tốt

Trưởng thành từ thực tiễn

Tô Nài Não

Sinh hoạt Đảng

Để góp ý kiến được tốt hơn

Trung Hiếu

Quốc tế

Vài nét về chế độ công chức Nhật Bản

Minh Hoàng

Bạn đọc với Tạp chí - Tạp chí với bạn đọc

Lắng nghe ý kiến từ bạn đọc

Thủy Anh

Những vấn đề đặt ra khi tuyên truyền về xây dựng Đảng

Trần Thị Thu Thủy

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số tháng 8-2012

***

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên số tháng 8-2012

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Mới nhất

Xem nhiều nhất