Nghị quyết 68: Hỗ trợ 36,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chính phủ đã thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm 2021 là kiên quyết thực hiện "mục tiêu kép" vừa khống chế, ngăn chặn dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp năm 2020 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất cần tiếp tục ban hành các chính sách để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ LĐTB&XH đã khảo sát nhanh tình hình tại một số địa phương, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng chính sách, từng đối tượng... hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ LĐTB&XH đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 tập trung vào 2 nhóm đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch COVID-19, chủ yếu là công nhân và người lao động trực tiếp. Nghị quyết có 12 chính sách, bám sát 4 nguyên tắc cơ bản: hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; thiết kế chính sách minh bạch, đơn giản, dễ tiếp cận nhất, thủ tục hành chính giảm tới 2/3 so với Nghị quyết 42/NQ-CP; bảo đảm chính sách có tính khả thi và mỗi đối tượng chỉ thụ hưởng một chính sách.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, tính đến ngày 30-6-2022, cả nước đã hỗ trợ cho gần 36,5 triệu người lao động, người dân, 394.000 đơn vị sử dụng lao động và 500.000 hộ kinh doanh với tổng số tiền là 45.600 tỷ đồng.

Có thể thấy, Nghị quyết số 68/NQ-CP được ban hành nhanh chóng, kịp thời, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho đời sống người dân, người lao động và người sử dụng lao động trước tác động của đại dịch, được người dân, doanh nghiệp, người lao động tích cực ủng hộ thực hiện, qua đó ngày càng tạo được niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong công tác chăm lo, đảm bảo an sinh toàn dân.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ LĐTB&XH đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8-10-2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6-11-2022 sửa đổi bổ sung Quyết định số 23.

Cơ quan quản lý nhà nước cũng ban hành các công điện, công văn chỉ đạo, hướng dẫn chung đối với các địa phương; BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ liên quan lĩnh vực bảo hiểm xã hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các địa phương.

Bộ LĐTB&XH đã chủ động thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp các nội dung chính sách, lập 6 số điện thoại để hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận gần 25.000 cuộc gọi đề nghị giải đáp của người dân, người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời cung cấp đường dây nóng để tiếp nhận các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, các cơ quan thực hiện cũng lập chuyên mục hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ, hồ sơ thủ tục trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, trong đó tập trung vào các nhóm chính sách hỗ trợ có nhiều thắc mắc để người dân, người lao động, người sử dụng lao động biết trong triển khai thực hiện.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã phát hiện có những vướng mắc, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, tuy nhiên đều có sự chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm việc thực hiện các chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ, đến nay chưa phát hiện có hành vi trục lợi chính sách của các tổ chức và cá nhân. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất