Hơn 760 cán bộ Đắk Lắk được tập huấn về công tác nhân quyền
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ, cùng với hơn 760 đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đắk Lắk khẳng định, công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống và quyền con người của nhân dân. Công tác bảo vệ nhân quyền trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực như: tự do tín ngưỡng tôn giáo; quyền bình đẳng giữa các dân tộc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao; nền văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được bảo tồn, phát huy...

Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận những nguồn thông tin chính thống, thực hiện quyền giám sát công dân; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuyên tạc, kích động, vu cáo về “dân chủ”, “nhân quyền”.

Các cơ quan thành viên đã chủ động lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền vào công tác chuyên môn, đa dạng hóa hình thức, phương tiện thông tin, tranh thủ các lực lượng thông tin truyền thông, thành tựu công nghệ trong hoạt động tuyên truyền. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng và kiến nghị của người dân liên quan đến tự do tôn giáo, đất đai, đời sống của người dân, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, chủ động thông tin, đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác nhân quyền.

Nhiều tỉnh thành tham dự

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối đến cấp cơ sở.

Qua Hội nghị, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã được trang bị nền tảng kiến thức, lý luận về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền. Tại Hội nghị, báo cáo viên đã trình bày 3 chuyên đề: (i) Tổng quan pháp luật Việt Nam về quyền con người. Vấn đề quyền và giới hạn quyền trong tình hình hiện nay; (ii) Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và một số vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động của các đối tượng theo đạo Tin lành hoạt động chống phá Việt Nam; (iii) Công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất