Nỗ lực hoàn thiện chính sách với người có công

“Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý ngàn đời của dân tộc. Truyền thống Đạo lý tôn thờ, hậu đãi người có công với đất nước, với dân tộc của cha ông đã được kế thừa và phát huy trong thời đại Hồ Chí Minh và là nền tảng sức mạnh để dân tộc ta làm nên những chiến thắng lừng lẫy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nửa thế kỷ qua.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương - Thực trạng, vấn đề và giải pháp

Việc chấp hành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương là vấn đề rất hệ trọng, có tính nguyên tắc. Mọi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, là một nội dung quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quảng Bình tạo chuyển biến trong công tác cán bộ

Ngày 3-3-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tiến hành tổ chức ký cam kết đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý nhằm tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 2424/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. 14 cơ quan Trung ương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm Đề án.

Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo việc tiếp và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân

Xác định công tác tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có ý nghĩa quan trọng, thời gian qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trong đó có Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2011, Luật tiếp công dân, Luật đất đai, các nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Sức vươn ở xã anh hùng Quảng Lập

Về Quảng Lập, đường đi giữa các thôn trong xã đều được bê tông hóa, uốn lượn qua những vườn rau, ruộng hoa xanh ngát, cCuộc sống sung túc của nhân dân một xã thuần nông - xã anh hùng đang hiển hiện dưới sắc trời Tây Nguyên…

Đảng bộ xã Ngọc Phụng (Thanh Hóa) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng  kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. 

Hiệu quả từ một nghị quyết chuyên đề

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/ĐU về công tác quản lý đất đai của Đảng uỷ xã Phúc Sơn (Tân Yên, Lạng Giang) được cả hệ thống chính trị của xã vào cuộc, đây là một trong những nhiệm vụ củng cố, khắc phục những hạn chế, tồn tại của Đảng bộ năm 2015, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2016.

Mới nhất

Xem nhiều nhất