Hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình đồng chí” của Đảng bộ huyện Châu Thành (Đồng Tháp)
Đảng viên Võ Văn Lệ ở khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành (ngồi giữa) trong ngôi nhà của mình được xây dựng từ quỹ "Nghĩa tình đồng chí" .
Nhằm cụ thể hóa thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; đồng thời, từng bước giúp hộ đảng viên nghèo, đảng viên cận nghèo, đảng viên khó khăn về nhà ở và khó khăn khác trên địa bàn huyện sớm ổn định cuộc sống và phấn đấu vươn lên, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 163-KH/HU, ngày 14-10-2014 thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình đồng chí”.  

Ngay sau khi ban hành Kế hoạch, huyện đã tiến hành khảo sát, rà soát 44 hộ đảng viên (trong đó, có 11 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo và 18 hộ có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế). Kết quả cụ thể, 14/44 hộ đảng viên cần được hỗ trợ về nhà ở; 6/44 đảng viên cần được hỗ trợ khó khăn đột xuất; còn lại 24/44 hộ đảng viên cần được hỗ trợ việc làm, dạy nghề, bảo hiểm y tế. Ngày 19-4-2016, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kết luận số 01-KL/HU về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình đồng chí”.  

Quá trình triển khai Kế hoạch số 163 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đã có 54/54 chi bộ, đảng bộ cơ sở tích cực hưởng ứng việc đóng góp, ủng hộ. Số tiền vận động trong năm 2014, 2015 là 386.345.000 đồng; năm 2016 là 383.440.000 đồng (riêng Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sao Nam An, phường 12, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50.000.000 đồng).  

Từ tháng 10-2014 đến 8-2017, Đảng bộ huyện Châu Thành đã hỗ trợ kinh phí cho 20 đảng viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 500.000.000 đồng; hỗ trợ đột xuất cho 22 đảng viên có khó khăn trong điều trị bệnh, khó khăn về hoàn cảnh kinh tế với tổng số tiền 132.000.000 đồng; hỗ trợ 17 đảng viên khó khăn về kinh tế vay vốn trong vòng 24 tháng không lãi suất với tổng số tiền 170.000.000 đồng; hỗ trợ đảng viên thoát nghèo thông qua các giải pháp như hùn vốn xoay vòng, hỗ trợ phương tiện đi làm ăn, đào tạo nghề, tư vấn việc làm, cho vay vốn để phát triển kinh tế, nổi bật ở một số chi bộ, đảng bộ xã An Khánh, xã Phú Long, xã An Hiệp, xã Tân Nhuận Đông...  

Cuộc vận động đã tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ về việc hỗ trợ chăm lo các hộ đảng viên nghèo, đảng viên cận nghèo, đảng viên khó khăn về nhà ở và khó khăn khác trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho đảng viên ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững, từ đó an tâm trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng nghị quyết chi bộ ngày càng hiệu quả hơn. Qua đó, xây dựng khối đoàn kết gắn bó trong nội bộ tổ chức đảng, làm cho Đảng thêm trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.  

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU, Kết luận số 01/KL/HU về Cuộc vận động “Nghĩa tình đồng chí” hỗ trợ đảng viên khó khăn trên địa bàn huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... Đồng thời, yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công giúp đỡ các hộ đảng viên khó khăn trên địa bàn huyện thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ đảng viên khó khăn để có việc làm, có thu nhập ổn định và biết tích lũy vươn lên thoát nghèo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất