Đảng bộ xã Hòa Bình (Hải Phòng): 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Bình khóa XXVIII ra mắt Đại hội

Chi bộ anh hùng

Xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có diện tích tự nhiên 917,6 ha có 13 thôn với 8.700 nhân khẩu. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các làng của xã Hòa Bình thuộc Tổng Ngãi Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hai xã Ngãi Am và Hàm Dương sáp nhập gọi là xã Ngãi Dương. Tháng 4-1947, hai xã Ngãi Dương và Lôi Trạch được sáp nhập lấy tên gọi là xã Hòa Bình.

Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân Hòa Bình luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, kiên cường trong bảo vệ nền độc lập tự do của quê hương, đất nước. Truyền thống đó tiếp tục được phát huy, nhất là khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Trước năm 1945, dưới chế độ thực dân phong kiến, đời sống của người dân xã Hòa Bình cũng như người dân trong huyện phải chịu nhiều áp bức, bất công. Không cam chịu bất công, ở nơi đây đã diễn ra một số cuộc đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, đòi chia lại ruộng công điền.

Ngày 8-8-1938, Chi bộ Đảng Cộng sản huyện được thành lập đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm, tư tưởng cách mạng của nhân dân các làng, xã Hòa Bình. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Cộng sản huyện, ngày 20-8-1945 huyện Vĩnh Bảo khởi nghĩa giành chính quyền thành công.

Sự kiện trên đã mở ra một trang sử mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện. Sau đó, chính quyền lâm thời được thành lập từ huyện đến các xã. Ngày 26-4-1946 cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa I diễn ra, cử tri nô nức đi bỏ phiếu với niềm tự hào, tin tưởng bầu ra chính quyền cách mạng mới.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, một nhiệm vụ rất quan trọng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ I (tháng 3-1946) đề ra là đẩy mạnh nhiệm vụ công tác phát triển Đảng. Tháng 10-1946, tại nhà ông Hoàng Hữu Hiệp (thôn Hàm Dương), Huyện ủy đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ Đảng xã Ngãi Dương gồm 7 đồng chí đảng viên. Cùng thời gian này, tại Lôi Trạch có 2 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ghép với xã Tỉnh Thủy. Qua các phong trào cách mạng quần chúng, đã có một số thanh niên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện uỷ, tháng 4-1947, hai xã Ngãi Dương và Lôi Trạch được sáp nhập thành xã Hòa Bình, số đảng viên lúc này là 25 đồng chí. Để phù hợp với tổ chức hành chính của xã và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ngày 12-6-1947 tại chùa Hàm Tây, thôn Hàm Dương, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã công bố quyết định về việc thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản xã Hòa Bình gồm 25 đảng viên. Đây được coi là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của tổ chức cơ sở đảng, sự trưởng thành của phong trào cách mạng quần chúng trong xã.

Từ khi có Chi bộ lãnh đạo, phong trào cách mạng của địa phương liên tiếp giành được những thắng lợi quan trọng góp phần vào những thành công chung trong sự nghiệp cách mạng của cả huyện. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, nhân dân Hòa Bình đã đoàn kết một lòng, tập trung cao sức người sức của kiên cường bám đất, bám làng, trường kỳ kháng chiến cùng với nhân dân cả nước đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Với truyền thống yêu nước và cách mạng, Chi bộ, Đảng bộ xã Hòa Bình tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong xã tập trung khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, cùng với nhân dân toàn huyện và cả nước ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, xã Hòa Bình đã tiễn đưa hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ. Toàn xã có 7 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 24 người là chiến sỹ Điện Biên; có 160 liệt sỹ, 99 thương bệnh binh và gần 100 người nhiễm chất độc hoá học.

Đảng bộ kiểu mẫu

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ xã Hòa Bình đã tập trung cao lãnh đạo toàn diện các phong trào cách mạng ở địa phương giành được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Từ năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Bình đã phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đặc biệt huy động tốt nội lực trong nhân dân, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương hình thành các vùng sản xuất tập trung, nuôi trồng thủy sản, quy hoạch lại đồng ruộng, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, hình thành và cải tạo cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi có quy mô lớn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 12 đến 15%/năm. Cơ cấu kinh tế, chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người 34 triệu đồng/người/năm vào năm 2011 đến năm 2021 đã đạt 61.5 triệu đồng/người/năm. Giá trị công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm 75.6%, sản xuất nông nghiệp còn 24.4 %. Văn hóa xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Chất lượng giáo dục của cả 3 nhà trường trong xã hàng năm đứng tốp đầu của huyện. Hòa Bình là xã có cả 3 trường đạt chuẩn quốc gia sớm của huyện Vĩnh Bảo. Chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được chỉ đạo thường xuyên. Văn hóa, văn nghệ, thể thao, truyền thanh luôn bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác chính sách xã hội được chỉ đạo quan tâm thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0.024%. Công tác quốc phòng địa phương và an ninh trật tự xã hội luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát. Hàng năm Hòa Bình đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, phát huy đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tập trung huy động mọi nguồn lực vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả. Nhìn lại 5 năm xây dựng nông thôn mới là một bước đi đầy gian nan, vất vả, vừa kiên trì lãnh đạo, vừa thuyết phục, vận động nhân dân, đề ra chủ trương và việc làm cụ thể mang lại lợi ích cho nhân dân địa phương. Đến hết năm 2015, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến ngày 13/12/2016 Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ban hành Quyết định số 3108/QĐ-UBND công nhận xã Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, tiếp tục được Thành phố và huyện quan tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Hòa Bình nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Chính phủ

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chăm lo. Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng về mọi mặt. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Hàng năm có 90% đến 100 % số chi bộ và đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 27 năm liền Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Để ghi nhận những đóng góp quan trọng qua mỗi giai đoạn cách mạng, xã Hoà Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương kháng chiến hạng Nhất, 3 Huân chương lao động, nhiều bằng khen của Chính phủ và các bộ ngành, nhiều cờ thi đua xuất sắc của Quân khu 3, của Thành phố. Có 231 người được tặng Huân chương từ hạng Ba đến hạng Nhất; có 194 người được tặng Huy chương trong kháng chiến và nhiều bằng khen của Chính phủ, các bộ ngành và của Thành phố. Trong thời kỳ đổi mới, Hòa Bình vinh dự được Thành ủy tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm (2000-2005), Bằng khen của Thành ủy khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2010-2015) và 5 năm (2015-2020); 148 đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu đảng. 3 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (các năm 2016, 2018, 2020); được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

Trong những năm tới, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045, Đảng bộ xác định cần tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Quán triệt sâu sắc, yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới “Lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội”, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của quê hương, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tích cực phát huy mạnh mẽ kết quả đã đạt được để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội một cách hiệu quả hơn, bền vững hơn. Quyết liệt, tập trung huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối, tác phong làm việc của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ và vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Phát huy dân chủ trong tổ chức đảng và trong xã hội.

Hội nghị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản xã Hòa Bình và trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 và 19-5-2022 cho các đảng viên

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với 28 kỳ đại hội, từ những ngày đầu thành lập Chi bộ với 25 đảng viên đến nay, Đảng bộ có 324 đảng viên với 18 chi bộ. Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc, tạo thế và lực để xã Hòa Bình bước vào giai đoạn mới với những nhiệm vụ cách mạng mới. “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” sẽ tiếp tục là những giải pháp hiệu quả được Đảng bộ xã thực hiện để khắc phục mọi khó khăn, tạo ra những bước chuyển biến mới, đạt được những thành tích mới trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hoà chung với sự đổi thay của huyện, Thành phố cũng như cả nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất