Phong trào treo ảnh Bác Hồ trong gia đình ở Phú Thành A

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng đến mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, vào cuối năm 2009, Đảng ủy xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã chính thức phát động phong trào treo ảnh Bác Hồ trong mỗi gia đình. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng tôn kính của mọi người dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Ngay sau khi Đảng uỷ xã phát động phong trào treo ảnh Bác Hồ trong mỗi hộ gia đình, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong xã đã tích cực tổ chức triển khai, quán triệt chủ trương treo ảnh Bác Hồ của Đảng ủy và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chi hội, tổ hội gương mẫu thực hiện việc treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng trong gia đình mình. Từ đó, phát động rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện. Kết quả, đã tuyên truyền được gần 150 cuộc, có gần 3.500 cán bộ, đảng viên các chi hội, tổ hội và đoàn thể xã tham dự.

Xã Phú Thành A có 2.930 hộ, với 12.370 nhân khẩu; trong đó có 1.460 hộ gia đình có đạo thuộc các tổ chức tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài và Hòa Hảo chiếm tỷ lệ gần 50% tổng số dân trong toàn xã. Phần lớn tín đồ là nhân dân lao động sống bằng nghề nông, có tinh thần đoàn kết, gắn bó. Nhiều cá nhân và gia đình đã có đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến, được Đảng, Nhà nước công nhận là thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Những năm qua, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định và phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, nhiều khó khăn được tháo gỡ; các chương trình dự án về xây dựng cụm tuyến dân cư, cầu đường nông thôn, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm… đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân nên việc vận động các phong trào ở địa phương, trong đó có phong trào treo ảnh Bác Hồ trong mỗi gia đình được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện.

Đảng ủy xã Phú Thành A đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc treo ảnh Bác Hồ làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 được thực hiện trong năm 2010. Đảng ủy xã đã phát động treo ảnh Bác Hồ trong từng gia đình cán bộ, đảng viên, cán bộ các chi hội, tổ hội các đoàn thể xã. Đến cuối tháng 10 năm 2010, qua kiểm tra, thẩm định, có 358 gia đình cán bộ, đảng viên, cán bộ các chi hội, tổ hội thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra.

Giai đoạn 2 được thực hiện trong năm 2011. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy xã quyết định phát động phong trào treo ảnh Bác Hồ trong mỗi gia đình nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, với tỷ lệ người có đạo chiếm gần 50% tổng số dân trong toàn xã nên bước đầu thực hiện việc treo ảnh Bác Hồ trong mỗi gia đình nhân dân là người có đạo gặp không ít khó khăn, do các hộ này còn lúng túng trong việc treo ảnh Bác Hồ với các di ảnh đang thờ cúng trong gia đình. Trước tình hình đó, để có sự đồng thuận trong các tín đồ, Đảng ủy xã đã mời các chức sắc, chức việc của các tôn giáo trên địa bàn  thảo luận và đi đến thống nhất việc treo ảnh Bác Hồ ở nơi tôn kính nhưng không làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm trong việc thờ cúng ở mỗi gia đình có đạo. Từ đó, các chức sắc, chức việc đã đồng tình thống nhất, gương mẫu thực hiện việc treo ảnh Bác Hồ trong gia đình mình và hướng dẫn các tín đồ cùng thực hiện.

Đến cuối tháng 9 năm 2011, 100% ấp, với 2.930 hộ gia đình toàn xã thực hiện treo ảnh Bác Hồ trong nhà. Tổng kinh phí thực hiện trên 80 triệu đồng; trong đó cấp ủy, chính quyền vận động các nhà tài trợ, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài địa phương ủng hộ gần 30 triệu đồng để mua ảnh Bác Hồ và khung ảnh hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách gặp khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo... Đặc biệt, nét nổi bật trong thực hiện phong trào này là 6/6 chi bộ ấp đã lấy toàn bộ số tiền gần 10 triệu đồng được Đảng ủy xã khen thưởng đặt mua ảnh Bác Hồ tặng các gia đình nhân dân nghèo của xã.

Với 100% hộ gia đình nhân dân trên địa bàn xã treo ảnh Bác Hồ là sự thể hiện lòng tôn kính của người dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chuyển biến rõ nét của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI. Qua 2 năm thực hiện phong trào treo ảnh Bác Hồ trong mỗi hộ gia đình nhân dân, Đảng ủy xã Phú Thành A đã rút ra ba bài học kinh nghiệm:

Một là, việc treo ảnh Bác Hồ trong mỗi hộ gia đình là việc làm tự nguyện, tự giác của mỗi người đối với vị lãnh tụ thiên tài của đất nước. Tuy nhiên, nếu không có chủ trương và sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện thì không đạt kết quả như mong muốn. Vì vậy, Đảng ủy xã đã tập trung và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, từ đó đạt được kết quả đề ra. Đây là mô hình cần được quan tâm và nhân rộng.

Hai là, luôn luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ các chi hội, tổ hội, đoàn viên, hội viên trong tuyên truyền, thực hiện công tác này.

Ba là, phải tích cực và thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động sao cho phù hợp với từng thành phần, đối tượng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên, cổ vũ, phát huy tính tích cực, chủ động của các cá nhân, tổ chức trong thực hiện kế hoạch.

Có thể thấy, phong trào treo ảnh Bác Hồ trong mỗi gia đình nhân dân ở xã Phú Thành A đã thể hiện tính chủ động, sáng tạo của Đảng ủy xã trong xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo quá trình thực hiện nên trong thời gian ngắn, địa phương đã hoàn thành tốt công tác này. Đây là việc làm có ý nghĩa của địa phương, đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội và sự tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện của các tầng lớp nhân dân.

Phản hồi (1)

Hoàng Anh 10/07/2012

Sẽ tốt hơn nếu dân tự treo ảnh Bác Hồ mà không phải vận động. Thời kháng chiến, có ai vận động dân làm đền thờ Bác Hồ đâu?

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất