Đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chúc mừng đồng chí Phan Việt Cường được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chúc mừng đồng chí Phan Việt Cường được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI.

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay cho đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1.1.2019.

Theo đó, 100% đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (47 đại biểu có mặt) đã bỏ phiếu bầu đồng chí Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu trên cương vị công tác mới, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cảm ơn các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tin tưởng bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế tiếp nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đây là trách nhiệm hết sức nặng nề và là một vinh dự to lớn đối với bản thân.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh: “Đứng trước các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; kiên định lập trường, quan điểm Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Bản thân sẽ đem hết sức mình, trí tuệ để cùng với các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị toàn tỉnh đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra”.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, trên cương vị công tác mới, bản thân sẽ luôn quan tâm xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và trong đội ngũ cán bộ, công chức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác Đảng bộ đề ra. Đồng thời luôn luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần học hỏi ở đồng chí, đồng nghiệp, các bậc đàn anh đi trước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất