Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học là rất thiết thực trong kỉ nguyên số

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, đồng chí Nguyễn Ngọc Dân, Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp cán bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Đề án cho biết, việc triển khai nghiên cứu Đề án cũng xuất phát từ chủ trương của Đảng về chú trọng hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, được đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Chủ nhiệm Đề án nghiên cứu khoa học trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Chủ nhiệm Đề án nghiên cứu khoa học trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Dân, xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học tổng thể, đầy đủ, ngày càng hiện đại có vai trò quan trọng và là xu hướng tất yếu, phù hợp với chủ trương phát triển của Đảng, Nhà nước và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học tổng thể, thống nhất với hệ thống dữ liệu của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ nhiệm Đề án cho biết, Đề án được xây dựng trên cơ sở yêu cầu cấp thiết trong công tác nghiên cứu, tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm các quy định của Đảng; tiếp thu tối đa ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Vì vậy, hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng được đưa vào hoạt động sẽ giúp củng cố, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu của Ban Tổ chức Trung ương nói riêng và của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng nói chung, giúp tăng năng suất, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian tiếp cận các nguồn tài liệu tin cậy.

Tại buổi nghiệm thu, Đề án nghiên cứu nhận được nhiều ý kiến phản biện sâu sắc của các thành viên trong Hội đồng. Tuy nhiên, Hội đồng đều đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu của Đề án và cho rằng, đây là công trình nghiên cứu khoa học công phu, có tính ứng dụng rất cao, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm Đề án.

GS,TS. Phùng Hữu Phú phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu

GS, TS. Phùng Hữu Phú phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu Đề án. 

Tại buổi nghiệm thu, GS, TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án nghiên cứu có phương pháp tiếp cận vấn đề tốt, phương pháp nghiên cứu mang tính hệ thống với nguồn tư liệu dồi dào, phong phú, có sự chọn lọc công phu và nguồn gốc rõ ràng.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng cho biết, Đề án nghiên cứu về xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học là một vấn đề cụ thể nhưng thiết thực khi chúng ta đang bước vào kỉ nguyên số.

Đồng chí Phùng Hữu Phú nhận định, Đề án nghiên cứu đạt được chất lượng cao tuy nhiên Ban Chủ nhiệm cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện đề án sâu sắc hơn, cũng như đưa ra được những đề xuất, kiến nghị trực tiếp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương để đề án được ứng dụng thiết thực trong thực tiễn.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Đề án khoa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng” được Hội đồng đánh giá đạt Xuất sắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất