Sắp xếp khu phố, ấp - các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội sẽ được sát dân, gần dân
Đồng chí Phạm Đức Hải – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì buổi họp báo (Ảnh: H.H)

Đồng chí Phạm Đức Hải – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Theo số liệu báo cáo của TP. Thủ Đức, quận, huyện, số luợng dân ở các khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân hiện không đồng đều (có khu phố, ấp trên 4.000 hộ dân), địa bàn phân bổ rộng dẫn đến khó khăn trong việc nắm bắt tình hình nhân dân.

Thực hiện sắp xếp khu phố, ấp nhằm mục đích để số hộ dân của khu phố, ấp mi sẽ gim: khu phố giảm 250 hộ dân so với s hộ dân quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố700 hộ dân; ấp giảm 150 hộ dân so với s hộ dân theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố là 500 hộ dân. Sau sắp xếp, quy mô số hộ dân, nhân khẩu phù hợp, đáp ứng vi số hộ dân, nhân khẩu theo quy định của Bộ Công an về điều lệnh cảnh sát khu vực.

Việc triển khai thực hiện sắp xếp hoạt động khu phố, ấp đã tiến hành từ năm 2018 với các công việc đã làm như: hội thảo, khảo sát, thống kê, báo cáo và tổng kết hoạt động của khu phố (đối với phường và thị trấn), ấp (đối vi xã) và tổ dân phố (đối vi phường và thị trấn), tổ nhân dân (đối vi xã) và đề xuất sắp xếp lại mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn.

Tiếp tục sử dụng tên khu phố, ấp vừa gìn giữ bản sắc, lịch sử địa phuơng, phù hợp vi đô thị hiện nay và xu huớng phát triển của các huyện trong thời gian tới; vừa giúp không phải điều chỉnh các tổ chức chính trị - xã hội dưới phường, xã, thị trấn và các quy định trước đây cho mô hình này. Đồng thời, đối với những khu phố có quy mô số hộ thấp có thể giữ nguyên không phải tổ chức lại, có thể giữ nguyên tên gọi, tổ chức và nhân sự của 2.008 khu phố, ấp hiện nay khi tiến hành chia tách.

Đồng chí Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc Sở Nội TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Đồng chí Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Việc sắp xếp này sẽ đưa các hoạt động của khu phố, ấp, các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội được sát dân, gần dân, trực tiếp với dân (không qua tổ dân phố, tổ nhân dân), đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Khi không có tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp sẽ là nơi ghi nhận trực tiếp phản ánh, kiến nghị của nguời dân (hạn chế phản ánh, kiến nghị của người dân phải phản ánh nhiều lần, đầu tiên từ t dân phố, t nhân dân, sau đó phản ánh, kiến nghị đến khu ph, ấp).

Để hỗ trợ cho hoạt động của khu phố, ấp nguời dân có thể phản ánh, kiến nghị qua các tổ chức chính trị, đoàn thể ở khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn, tiếp xúc giữa cử tri với tổ đại biểu HĐND thành phố, TP. Thủ Đức, các huyện, đối thoại của chính quyền đối với nguời dân, công tác tiếp công dân của chính quyền các cấp theo quy định, cung cấp thông tin của truyền thông, báo chí, hỗ trợ của cán bộ, công chức cấp xã đối với khu phố, ấp.

Khi sắp xếp khu phố, ấp, Thành phố thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ, chính sách; tổ chức tổng kết sau khi sắp xếp khu phố, ấp; ghi nhận, tri ân sự cống hiến các cá nhân đã tham gia hoạt động khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân trong thời gian vừa qua.

Việc sắp xếp khu phố, ấp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai và thực hiện xong trong năm 2025 với những lý do như sau:

Mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn 2 cấp đã phát huy tác dụng trong nhiều năm từ khi triển khai tổ chức đến thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, Thành phố phải sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương để đồng bộ với các nội dung nhiệm vụ khác đang triển khai như sắp xếp đơn vị hành chính, công tác cải cách hành chính, tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Những nội dung công việc này đều có mối quan hệ liên quan với nhau, đòi hỏi hệ thống chính trị của Thành phố, dưới cơ sở phường, xã, thị trấn phải cùng phối hợp thực hiện, tránh việc chồng chéo trong tổ chức thực hiện giữa các cấp.

Sắp xếp khu phố, ấp mới căn cứ trên số hộ thực tế, quy mô số hộ theo quy định, địa giới, ranh giới khu phố, ấp (có thể vận dụng thấp hơn hoặc lớn hơn) để giữ nguyên khu phố, ấp, chia nhỏ hoặc thành lập mới khu phố, ấp mới.

Thành phố sử dụng tên gọi khu phố (ở dưới phường, thị trấn); ấp (ở dưới xã) để phù hợp thực tế của Thành phố, không gây xáo trộn về tên gọi, ảnh hưởng đến hoạt động của khu phố, ấp khi thực hiện sắp xếp khu phố, ấp mới.

Quy mô số hộ dân của khu phố, ấp: khu phố 450 hộ dân trở lên (giảm 250 hộ dân so với quy định năm 2017), ấp: 350 hộ dân trở lên (giảm 150 hộ dân so với quy định năm 2017).

Số lượng người tham gia hoạt động khu phố, ấp có 3 chức danh: bí thư chi bộ, trưởng khu phố, ấp, trưởng ban công tác mặt trận; Để tiếp tục duy trì các hoạt động của khu phố, ấp, Thành phố giao các cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất bổ sung 2 chức danh: chi hội trưởng phụ nữ và bí thư chi đoàn thanh niên để duy trì các hoạt động của đoàn viên, hội viên hỗ trợ cho hoạt động của khu phố, ấp.

Việc tổ chức tổng kết về việc sắp xếp khu phố, ấp trong được tiến hành trong tháng 4-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất