Phát huy vai trò tiên phong thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực chip bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác thương mại - văn hóa giữa Nhật Bản - Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Tham dự Lễ ký kết, có lãnh đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Cục trưởng Cục Phát triển kinh tế thành phố Đào Viên, ông Trương Thành, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu chuyển đổi số; ông Trần Long, Hội đồng Chính sách thông tin kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác Nhật Bản - Đài Loan (Trung Quốc). 

Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BAOOV, ông Ngô Sỹ Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực BAOOV, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ma-lai-xi-a; đại biểu lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Dự án khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. 

Về phía Nhật Bản có ông Futami Noburu - Chủ tịch Tổng hội Bảo vệ doanh nghiệp Nhật Bản (do cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo làm Chủ tịch danh dự); ông Kawamatsu Katsuki, Chủ tịch Chi hội Trung bộ, Tổng hội Bảo vệ doanh nghiệp Nhật Bản; ông Yasunaga Kojiro, Chủ tịch Chi hội thành phố Kumamoto, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu thân hữu Nhật - Việt; ông Yasunaga Kojiro, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giao lưu thân hữu Nhật Việt; ông Hayashi Nobusuke; ông Yagami Masayoshi, Cựu nghị sỹ Nhật Bản; ông Kitagawa Kenmei, Chủ tịch Công ty TNHH Connect One và 10 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự Lễ ký kết hợp tác và kết nối hợp tác thương mại.

Từ phải sang: Ông Futami Noburu- Chủ tịch Tổng Hội bảo vệ Doanh nghiệp Nhật Bản; Ông Kawamatsu Katsuki, Chủ tịch chi hội Trung bộ, Tổng hội bảo vệ Doanh nghiệp Nhật Bản; Ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; ông Yagami Masayoshi - Cựu nghị sỹ Nhật Bản; ng Yan, Zhifa, Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Đức Dương, cố vấn chính sách Quốc gia cho Văn phòng Tổng thống, cố vấn các vấn đề Chính phủ Đài Loan(Trung Quốc)

Từ phải sang: ông Futami Noburu, Chủ tịch Tổng Hội Bảo vệ doanh nghiệp Nhật Bản; ông Kawamatsu Katsuki, Chủ tịch Chi hội Trung bộ, Tổng hội Bảo vệ doanh nghiệp Nhật Bản; ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; ông Yagami Masayoshi, Cựu nghị sỹ Nhật Bản; ng Yan, Zhifa, Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Đức Dương, cố vấn chính sách quốc gia cho Văn phòng Tổng thống, cố vấn các vấn đề Chính phủ Đài Loan (Trung Quốc).

Bà Ngô Phẩm Trân (Wu Pin-Chen), Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) cho biết: Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) (VTBA) được Bộ Nội vụ Đài Loan cấp phép hoạt động từ năm 2016, có gần 40 hội viên là các tập đoàn điện tử, bán dẫn, công nghệ kỹ thuật cao. VTBA là hội viên liên kết của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Những năm gần đây, do sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, rất nhiều nhà sản xuất của Đài Loan bắt đầu dịch chuyển về các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hiệp hội chúng tôi trong nhiều năm qua đã hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp hội viên vào Việt Nam khảo sát và đầu tư thành công. Trong năm 2023, Hiệp hội đã xúc tiến thành công 7 tập đoàn điện tử Đài Loan đầu tư vào Việt Nam với giá trị đầu tư hơn 600 triệu USD (tiêu biểu là Tập đoàn Foxlink đầu tư xây dựng nhà máy điện tử tại Đà Nẵng tháng 11-2023; các tập đoàn Wieson, Bellwether, Arizon, Agosy, TGlobal, Richain… đầu tư ở Hưng Yên). Mỗi năm, Hiệp hội tổ chức gần 20 hoạt động kết nối thương mại, khảo sát đầu tư và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản - Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài thị trường các khách hàng hiện có, nhiều doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) muốn mở rộng phát triển thị trường thương mại tại Việt Nam và các nước khác. Nắm bắt được nhu cầu này, VTBA đã tích cực hỗ trợ các hội viên doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh ở thị trường Quốc tế. Đó là lý do diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác liên minh giữa Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Hiệp hội Thân hữu giao lưu Nhật - Việt (JVFA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) (VTBA) về kết nối các doanh nghiệp hợp tác ngành chíp bán dẫn, kết nối hợp tác các cơ sở giáo dục,đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ngành bán dẫn theo nhu cầu các nhà đầu tư và kết nối hợp tác thương mại thị trường Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Trương Thành, Cục Phát triển kinh tế thành phố Đào Viên phát biểu: Tôi đánh giá cao việc ký kết hợp tác giữa 3 hiệp hội, các bên đã tiên phong hợp tác liên minh giúp các doanh nghiệp Đài Loan phát triển thị trường thương mại quốc tế với Nhật Bản và Việt Nam, về phía chính quyền địa phương của chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu phương pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan có những bước tiếp theo để kết nối thị trường thương mại quốc tế sau buổi ký kết này.

Đại diện đoàn Nhật Bản, Tổng hội Bảo vệ doanh nghiệp Nhật Bản - Chủ tịch Chi hội thành phố Kumamoto kiêm Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu thân hữu Nhật - Việt, ông Yasunaga Kojiro chia sẻ: Chúng tôi đánh giá rất cao về sự hợp tác này, đây là một ý tưởng, sự sáng tạo mới, sẽ mở ra một cơ hội hợp tác cho chuỗi cung ứng ngành bán dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp của Nhật Bản, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) mở ra một thị trường thương mại liên minh quốc tế.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Hiệp hội giao lưu thân hữu Nhật - Việt ( JVFA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam- Đài Loan (Trung Quốc) (VTBA) ký kết văn bản thỏa thuận toàn diện thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực chip bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy giao lưu thương mại - văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Hiệp hội Giao lưu thân hữu Nhật - Việt ( JVFA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) (VTBA) ký kết văn bản thỏa thuận toàn diện thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực chip bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy giao lưu thương mại - văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ: Hiệp hội của chúng tôi với hơn 40 quốc gia thành viên liên kết, chúng tôi rất hân hạnh được song hành và ký kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác lần này về thúc đẩy kết nối hợp tác ngành chíp bán dẫn, kết nối hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực bán dẫn và kết nối thị trường thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp của Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là một điểm khởi đầu, 3 bên sẽ xây dựng những nội dung hợp tác hết sức cụ thể hiệu quả và thiết thực, nhằm để hỗ trợ đóng góp một phần trên con đường phát triển kinh tế của Việt Nam. Về phía Việt Nam, chúng tôi sẽ chọn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương ở miền Bắc, miền Nam làm mô hình hợp tác thí điểm, thu hút nhiều nhà đầu tư công nghệ cao, chip bán dẫn từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), song song đó sẽ hỗ trợ kết nối các sản phẩm của Đà Nẵng và các địa phương của Việt Nam đến với thị trường thương mại của Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết nâng quan hệ hợp tác lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023, Nhật Bản là một quốc gia trọng điểm hỗ trợ Việt Nam trên bước đường phát triển kinh tế, và Đài Loan (Trung Quốc) là vùng lãnh thổ có nhiều dự án đầu tư FDI nhiều nhất trong năm 2023. Việc ký kết liên minh giữa 3 hiệp hội chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng phát triển sâu sắc, góp phần xây dựng và phát triển “nền kinh tế hòa bình” trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động, khó lường. 

Đại diện phía doanh nghiệp Nhật Bản, ông Kitagawa Kenmei, Chủ tịch Công ty TNHH Connect One cho biết: Chúng tôi rất vui khi được kết nối hợp tác liên minh giữa 3 hiệp hội của Nhật Bản, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), hoạt động này giúp cho khối doanh nghiệp chúng tôi mở ra một thị trường liên minh quốc tế, đây là điều mà tất cả các doanh nghiệp các nước đều luôn mong đợi. 

Tại buổi ký kết hợp tác, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) ra mắt thành lập Ủy ban Kết nối hợp tác ngành bán dẫn và Ủy ban Kết nối hợp tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn. Ba hiệp hội đã xúc tiến thành công 2 hợp đồng hợp tác thương mại và 2 hợp đồng hợp tác phát triển thị trường thương mại của doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng vào thị trường Nhật Bản. Đại diện của 3 bên cũng đã thống nhất tổ chức đoàn doanh nghiệp Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) về chíp bán dẫn và công nghệ cao sẽ về khảo sát môi trường đầu tư vào Việt Nam dự kiến cuối tháng 4 và trong tháng 5-2024 theo lời mời của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu của ba hiệp hội đến thăm và làm việc với ông Yan Zhifa, Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Đức Dương, cố vấn chính sách quốc gia cho Văn phòng Tổng thống, cố vấn các vấn đề Chính phủ; ông Chin Jia-Hung cố vấn Văn phòng Tổng thống Đài Loan. Ông Yan Zhifa đánh giá cao về ý tưởng và tổ chức ký kết sự hợp tác liên minh giữa 3 hiệp hội của Việt Nam Nhật Bản - Đài Loan (Trung Quốc) và ông tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp của các bên vì một nền kinh tế hòa bình. Ông cũng đánh giá cao về tầm quan trọng và vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng tăng trong khu vực và trên thế giới. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất nhanh, Việt Nam đã thu hút 5 tập đoàn điện tử lớn nhất của Đài Loan đến đầu tư (Foxlink, Arizon, Wieson , Bellwether, Agosy). Thời gian tới, với chính sách cởi mở của Việt Nam, sẽ còn nhiều công ty điện tử chuỗi cung ứng của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ đến Việt Nam hợp tác thương mại và đầu tư.

Lễ ra mắt Ủy ban kết nối Hợp tác bán dẫn và Ủy ban kết nối hợp tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan

Lễ ra mắt Ủy ban Kết nối hợp tác bán dẫn và Ủy ban Kết nối hợp tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan.

Bên cạnh các hoạt động ký kết, ngày 27, 28-3, đoàn công tác của 3 hiệp hội đã đến tham quan nhà máy và làm việc với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Đài Loan trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, năng lượng xanh, xây dựng công nghiệp và Logistics (Dynac Co.,Ltd; ABBA Aluminium Co.,Ltd; Foxlink group; Kenmec Group) để nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển các lĩnh vực; tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư của các tập đoàn ra các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Sự ký kết liên minh hợp tác giữa 3 hiệp hội của Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) là sự tiên phong, là mô hình mới trong hợp tác giữa hiệp hội doanh nghiệp của các nước với nhau để góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, trước hết là lĩnh vực kinh tế của các nước với nhau trong xây dựng “nền kinh tế hòa bình” để ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ mất an ninh, xung đột quân sự, chiến tranh… xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác thứ nhất về cung cấp vốn vay ODA (với tổng vốn ODA đến nay gần 30 tỷ USD), thứ 2 về lao động (hiện có hơn 520.000 người Việt Nam tại Nhật Bản và khoảng 22.000 người Nhật Bản tại Việt Nam), thứ 3 về đầu tư (với 5.304 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 74,4 tỷ USD) và thứ 4 về thương mại (với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2023 đạt 45 tỷ USD).

Đài Loan (Trung Quốc) hiện là đối tác đầu tư lớn thứ 4 và đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam với quy mô đầu tư FDI đã đạt trên 37 tỷ USD, nhiều gấp rưỡi tổng FDI của 27 nước EU (24 tỷ USD). Hiện nay, các doanh nghiệp Đài Loan đang rất quan tâm và tiếp tục xu thế mở rộng hợp tác đầu tư và kinh doanh với Việt Nam trên các lnhx vực, đặc biệt là lĩnh vực điện tử, bán dẫn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất