Khánh Hòa: Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển
Một góc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một góc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2022, đất nước ta nói chung và Khánh Hòa nói riêng tiếp tục đối mặt với những thách thức từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực, biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh Covid-19, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa đời sống nhân dân chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.

Với tinh thần quyết tâm sớm đưa Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 42/CP-NQ của Chính phủ vào cuộc sống, tỉnh đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định, nghị định thuộc thẩm quyền; đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mọi tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và khơi dậy tiềm năng, nguồn lực xã hội cho sự phát triển, hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Đến nay, tỉnh đã trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm. Đồng thời, chỉ đạo việc lập mới quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung đối với các địa phương còn lại.

Tỉnh ủy đã thông qua: Đề án xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa; Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương; Đề án phân loại đô thị tỉnh Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I; tập trung chỉ đạo, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm như: đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; dự án Trạm biến áp và đường dây 500kV kết nối Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong; dự án Tỉnh lộ 3, Bệnh viện Đa khoa Nha Trang... 

Với những nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, bức tranh kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh đã thực sự chuyển sang gam màu tươi sáng, với nhiều dấu ấn, khởi sắc mạnh mẽ. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng, trong đó GRDP ước tăng 20,7%, đứng đầu cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,68%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 84.050 tỷ đồng, tăng 52,4%; doanh thu du lịch ước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 5,6 lần; số lượt khách lưu trú tăng 4,2 lần, thu hút 250.000 lượt khách quốc tế, tăng 10 lần; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 22,9%, ước đạt 1.600 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 54,1%, ước đạt 1.700 triệu USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 16.500 tỷ đồng, vượt 37,3% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,62%, còn 3,24%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tạo môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa, truyền thông quảng bá chuỗi sự kiện kích cầu du lịch, đón chào du khách… đã tạo khí thế, luồng sinh khí mới trong đời sống xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Bên cạnh những điểm sáng về kinh tế - xã hội, năm 2022, Khánh Hòa cũng đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Cấp ủy và chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng đổi mới thực chất phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, cùng với sự cương quyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tạo nên sự cộng hưởng sức mạnh cho quá trình phát triển, gia tăng niềm tin trong xã hội.

Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2023, với quyết tâm bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu, định hướng của năm “Quy hoạch - Đầu tư”, tập trung ở một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy và chính quyền các cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở, kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung vào việc trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ hai, tổ chức triển khai hiệu quả các quy hoạch sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, hoàn thành các quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Đề án phân loại đô thị tỉnh Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I và các đề án quan trọng khác. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa và các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận Khánh Hòa. Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ logistic, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản trị công và cải cách hành chính; triển khai các giải pháp để nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, Par-index, PAPI và thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong và khu đô thị mới Cam Lâm. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung kêu gọi các dự án FDI quy mô lớn và các ngành công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện môi trường.

Thứ tư, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Thực hiện hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quan tâm tạo sinh kế, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; phát triển nhà ở xã hội và triển khai thí điểm mô hình bố trí tái định cư bằng nhà ở xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; hoàn thành việc xóa nghèo cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Đồng thời, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023, gắn với các hoạt động quảng bá, tạo sức hút với du khách trong nước và quốc tế, nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh nhanh chóng phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất