Hậu Giang: Tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành khẳng định, 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh nhà tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực, tăng trưởng kinh tế ở mức khá (8,04%), đứng thứ hai vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), xếp ở nhóm cao của cả nước. Tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bước đầu tạo chuyển biến thực chất về ý thức và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí Nghiêm Xuân Thành cho biết tỉnh sẽ tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ưu tiên bố trí và sử dụng nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn, sớm phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc của một số dự án; quyết tâm chính trị cao nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm nay, nhờ các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị nên việc thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả toàn diện và quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; việc triển khai, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng quán triệt, tuyên truyền có trọng tâm, đúng định hướng; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh được kịp thời, sát thực tiễn; sắp xếp, kiện toàn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định. Công tác dân vận, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính của Đảng được quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,04%, đứng thứ hai vùng đồng bằng sông Cửu Long, xếp ở nhóm cao trong cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng với khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 39,47%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 87,45 triệu đồng, tăng 131,89% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh ủy nhìn nhận việc thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm: Đó là việc cụ thể hóa thực hiện một số chủ trương, quy định, đề án của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng còn chậm; việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, một số vấn đề dư luận quan tâm đôi lúc chưa kịp thời; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể tăng cao; tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng xâm nhập mặn, sạt lở, dông lốc; một số loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự; các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tăng so với cùng kỳ… 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất